loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Soc Trang to Binh Duong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Soc Trang to Binh Duong

: 10 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Lê Hùng
Instant booking
Lê Hùng
Giường nằm 40 chỗ
09:50
• Soc Trang Bus Station
5h40m
15:30
• An Phu Roundabout
*Belongs to 06:00 12-02-2023 Ca Mau - Binh Duong trip
No prepayment required
Hùng Dũng Limousine
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Văn Phòng Vĩnh Châu
9h
14:00
• Cây xăng Kim Hằng
Đại Phát - Sóc Trăng
Ghế ngồi 45 chỗ
07:00
• Bến xe Trà Men
5h
12:00
• Binh Duong Bus Station
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Soc Trang Provice
7h
19:00
• Ben Cat bus station
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Soc Trang Provice
6h30m
18:30
• Binh Duong Bus Station
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
23:02
• Soc Trang Provice
7h
06:02
• Ben Cat bus station
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
23:02
• Soc Trang Provice
6h30m
05:32
• Binh Duong Bus Station
Hùng Dũng Limousine
Giường nằm 40 chỗ
06:10
• Bến xe Sóc Trăng
7h50m
14:00
• Cây xăng Kim Hằng
Hùng Dũng Limousine
Giường nằm 40 chỗ
07:10
• Cảng Trần Đề
6h50m
14:00
• Cây xăng Kim Hằng
Út Vân
Út Vân
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Phung Hiep
7h
22:00
• Phú Chánh Bus Station