loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tay Ninh to Tay Ninh > Bus ticket from Tay Ninh to Duong Minh Chau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Tân Châu (633)
 • Trảng Bàng (262)
 • Dương Minh Châu (255)
 • Gò Dầu (158)
 • Tây Ninh (119)
 • Núi Bà Đen (15)
Drop-off point
 • Dương Minh Châu (77)
Types of seat
Rating
& up (68)
& up (80)

Find the cheapest bus tickets from Tay Ninh to Duong Minh Chau - Tay Ninh

: 80 trips
Sort by:
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Kà Tum
1h10m
10:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 09:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Kà Tum
1h10m
12:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 11:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Kà Tum
1h10m
08:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 07:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Kà Tum
1h10m
18:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 17:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
12:10
• Khu du lịch núi Bà Đen
0h
12:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 11:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
18:10
• Khu du lịch núi Bà Đen
0h
18:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 17:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
16:20
• Vp. Tân Châu
0h50m
17:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 16:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Kà Tum
1h10m
13:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 12:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Vp. Ninh Sơn
0h10m
06:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 05:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
16:10
• Khu du lịch núi Bà Đen
0h
16:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 15:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip

Rate your ticket searching experiences

Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Kà Tum
1h10m
09:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 08:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
09:10
• Khu du lịch núi Bà Đen
0h
09:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 08:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
14:20
• Vp. Tân Châu
0h50m
15:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 14:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Vp. Ninh Sơn
0h10m
12:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 11:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Kà Tum
1h10m
14:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 13:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
07:20
• Vp. Tân Châu
0h50m
08:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 07:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Vp. Ninh Sơn
0h10m
08:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 07:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Vp. Ninh Sơn
0h10m
10:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 09:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
19:10
• Khu du lịch núi Bà Đen
0h
19:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 18:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
19:20
• Vp. Tân Châu
0h50m
20:10
• Vp. K13
100,000VND
130,000VND
*Belongs to 19:00 08-10-2022 Tan Chau - Sai Gon trip