loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tay Ninh to Tay Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
You can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickup
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Trảng Bàng (117)
 • Tây Ninh (38)
 • Tân Châu (31)
 • Hòa Thành (24)
 • Dương Minh Châu (20)
 • Gò Dầu (19)
Drop-off point
 • Trảng Bàng (127)
 • Tây Ninh (31)
 • Tân Châu (29)
 • Dương Minh Châu (22)
 • Gò Dầu (22)
 • Hòa Thành (18)
Types of seat
Rating
& up (279)

Find the cheapest bus tickets from Tay Ninh to Tay Ninh

: 279 trips
Sort by:
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
15:25
• Trảng Bàng
0h20m
15:45
• Gò Dầu
80,000VND
*Belongs to 14:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
08:40
• Gò Dầu
0h20m
09:00
• Trảng Bàng
80,000VND
*Belongs to 08:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
04:40
• Gò Dầu
0h20m
05:00
• Trảng Bàng
80,000VND
*Belongs to 04:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
14:25
• Trảng Bàng
1h
15:25
• Tay Ninh Bus Station
110,000VND
*Belongs to 13:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
20:25
• Trảng Bàng
0h20m
20:45
• Gò Dầu
80,000VND
*Belongs to 19:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
08:00
• Tay Ninh Bus Station
1h
09:00
• Trảng Bàng
80,000VND
*Belongs to 08:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
10:00
• Tay Ninh Bus Station
1h
11:00
• Trảng Bàng
80,000VND
*Belongs to 10:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
09:25
• Trảng Bàng
1h
10:25
• Hoà Thành
110,000VND
*Belongs to 08:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
21:25
• Trảng Bàng
0h20m
21:45
• Gò Dầu
110,000VND
*Belongs to 20:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
21:25
• Trảng Bàng
1h
22:25
• Hoà Thành
110,000VND
*Belongs to 20:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
17:25
• Trảng Bàng
0h20m
17:45
• Gò Dầu
110,000VND
*Belongs to 16:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
07:25
• Trảng Bàng
1h
08:25
• Tay Ninh Bus Station
110,000VND
*Belongs to 06:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
08:25
• Trảng Bàng
1h
09:25
• Tay Ninh Bus Station
110,000VND
*Belongs to 07:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
05:25
• Trảng Bàng
1h
06:25
• Hoà Thành
110,000VND
*Belongs to 04:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
16:00
• Hoà Thành
1h
17:00
• Trảng Bàng
110,000VND
*Belongs to 16:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
02:00
• Hoà Thành
1h
03:00
• Trảng Bàng
110,000VND
*Belongs to 02:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
06:40
• Gò Dầu
0h20m
07:00
• Trảng Bàng
110,000VND
*Belongs to 06:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
17:00
• Tay Ninh Bus Station
1h
18:00
• Trảng Bàng
110,000VND
*Belongs to 17:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
18:00
• Hoà Thành
1h
19:00
• Trảng Bàng
80,000VND
*Belongs to 18:00 18-01-2022 Tay Ninh - Sai Gon trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa Limouisne
Huệ Nghĩa Limouisne
Limousine 9 chỗ
19:25
• Trảng Bàng
1h
20:25
• Tay Ninh Bus Station
80,000VND
*Belongs to 18:00 18-01-2022 Sai Gon - Tay Ninh trip
No prepayment required