loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Ninh Binh > Bus ticket from Thanh Hoa to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Thanh Hoa - Thanh Hoa to Ninh Binh - Ninh Binh

: 24 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
01:30
• Big C Thanh Hóa
1h
02:30
• Big C Ninh Bình
*Belongs to 22:30 04-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
02:15
• Big C Thanh Hóa
1h
03:15
• Big C Ninh Bình
*Belongs to 23:15 04-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
02:20
• Big C Thanh Hóa
1h
03:20
• Big C Ninh Bình
*Belongs to 23:20 04-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
11:30
• Big C Thanh Hóa
1h
12:30
• Big C Ninh Bình
*Belongs to 08:30 05-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
13:30
• Big C Thanh Hóa
1h
14:30
• Big C Ninh Bình
*Belongs to 10:30 05-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
00:35
• Big C Thanh Hóa
1h5m
01:40
• Đường tránh TP Ninh Bình
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
02:00
• Big C Thanh Hóa
0h45m
02:45
• Ninh Bình (Dọc QL 1A)
Phú Quý
Phú Quý
Limousine giường phòng 22 phòng (WC)
• BigC Thanh Hóa
1h
04:01
• Ninh Bình (Dọc QL 1A)
Bình Hoài Limousine
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
• Chợ Đình Hương
1h10m
19:10
• Big C Ninh Bình
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
10:50
• Big C Thanh Hóa
0h45m
11:35
• Ninh Bình (Dọc QL 1A)
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
15:05
• Big C Thanh Hóa
1h5m
16:10
• Đường tránh TP Ninh Bình
Nam Quỳnh Anh
Nam Quỳnh Anh
Limousine 24 phòng VIP
• Big C Thanh Hóa
0h45m
16:55
• Ninh Bình (Dọc QL 1A)
Bình Hoài Limousine
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
18:00
• Thành phố Thanh Hóa
1h10m
19:10
• Big C Ninh Bình
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
00:15
• Thanh Hóa
1h
01:15
• Thành phố Ninh Bình
Giang Anh
Giang Anh
Giường nằm 46 chỗ
08:00
• BigC Thanh Hóa
2h
10:00
• BigC Ninh Bình
Giang Anh
Ghế ngả 40 chỗ
10:30
• BigC Thanh Hóa
2h
12:30
• BigC Ninh Bình
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Thanh Hóa
1h
11:30
• Thành phố Ninh Bình
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Thanh Hóa
1h
12:30
• Thành phố Ninh Bình
Thanh Hoa Limousine
Thanh Hoa Limousine
Limousine 9 chỗ
14:05
• BigC Thanh Hóa
1h20m
15:25
• Dọc Quốc lộ 1A
Thiên Trung
Thiên Trung
Limousine 34 giường
14:16
• Thanh Hóa
0h40m
14:56
• Ninh Bình
Vinh Chung
Vinh Chung
Limousine 34 phòng
22:30
• BigC Thanh Hóa
1h30m
00:00
• Ninh Bình (Dọc QL 1A)
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
23:30
• Thanh Hóa
1h
00:30
• Thành phố Ninh Bình