loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Ninh Binh > Bus ticket from Thanh Hoa to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Thanh Hóa (31)
  • Big C Thanh Hóa (16)
  • Chợ Đình Hương (15)
Drop-off Point
 • Ninh Bình (31)
  • Big C Ninh Bình (22)
  • BigC Ninh Bình (7)
  • Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình (2)
Seat types
Rating
& up (37)
& up (37)
& up (37)
& up (37)

Bus tickets from Thanh Hoa - Thanh Hoa to Ninh Binh - Ninh Binh

: 42 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
00:35
• Bic C Thanh Hoa
1h5m
01:40
• Highway 1A (through Ninh Binh city)
80,000 VND
70,000 VND
35 available seats
*Belongs to 21:00 04-06-2020 Nghe An - Ha Noi trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
07:30
• Dinh Huong Market
1h10m
08:40
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
11 available seats
*Belongs to 07:00 05-06-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
10:30
• Dinh Huong Market
1h10m
11:40
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
11 available seats
*Belongs to 10:00 05-06-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
15:00
• Bic C Thanh Hoa
1h
16:00
• Big C Ninh Binh
250,000 VND
10 available seats
*Belongs to 12:30 05-06-2020 Vinh - Ha Noi trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
16:30
• Dinh Huong Market
1h10m
17:40
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
11 available seats
*Belongs to 16:00 05-06-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
12:15
• Bic C Thanh Hoa
1h
13:15
• Big C Ninh Binh
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 09:45 05-06-2020 Vinh - Ha Noi trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
01:45
• Bic C Thanh Hoa
1h
02:45
• Big C Ninh Binh
250,000 VND
8 available seats
*Belongs to 23:15 04-06-2020 Vinh - Ha Noi trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
12:30
• Dinh Huong Market
1h10m
13:40
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
11 available seats
*Belongs to 12:00 05-06-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
09:30
• Big C Thanh Hoa
1h10m
10:40
• BigC Ninh Binh
150,000 VND
27 available seats
*Belongs to 06:30 05-06-2020 Vinh - BX Nuoc Ngam trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
02:00
• Bic C Thanh Hoa
1h
03:00
• Big C Ninh Binh
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 23:30 04-06-2020 Vinh - Ha Noi trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
01:30
• Big C Thanh Hoa
1h10m
02:40
• BigC Ninh Binh
150,000 VND
19 available seats
*Belongs to 22:30 04-06-2020 Vinh - BX Son Tay trip
//////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 32 chỗ
10:00
• Big C Thanh Hoa
1h10m
11:10
• BigC Ninh Binh
150,000 VND
25 available seats
*Belongs to 07:00 05-06-2020 Vinh - BX Nuoc Ngam trip
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
15:05
• Bic C Thanh Hoa
1h5m
16:10
• Highway 1A (through Ninh Binh city)
80,000 VND
35 available seats
*Belongs to 11:30 05-06-2020 Nghe An - Ha Noi trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Big C Thanh Hoa
1h10m
19:10
• BigC Ninh Binh
150,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:00 05-06-2020 Vinh - BX Nuoc Ngam trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:30
• Big C Thanh Hoa
1h10m
19:40
• BigC Ninh Binh
150,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:30 05-06-2020 Vinh - BX Nuoc Ngam trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
11:10
• Big C Thanh Hoa
1h10m
12:20
• BigC Ninh Binh
150,000 VND
25 available seats
*Belongs to 08:10 05-06-2020 Vinh - BX Son Tay trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:30
• Dinh Huong Market
1h10m
15:40
• Big C Ninh Binh
From 180,000 VND
11 available seats
*Belongs to 14:00 05-06-2020 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
19:00
• Bic C Thanh Hoa
1h
20:00
• Big C Ninh Binh
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 16:30 05-06-2020 Vinh - Ha Noi trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
01:00
• Bic C Thanh Hoa
1h
02:00
• Big C Ninh Binh
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 22:30 04-06-2020 Vinh - Ha Noi trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
17:00
• Bic C Thanh Hoa
1h
18:00
• Big C Ninh Binh
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:30 05-06-2020 Vinh - Ha Noi trip