loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Sai Gon > Bus ticket from Thanh Hoa to Hoc Mon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Thanh Hoa to Hoc Mon - Sai Gon

: 6 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

An Bình (Thái Bình)
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
08:03
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
31h
15:03
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
*Belongs to 02:03 12-02-2023 Thai Binh - Ho Chi Minh trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
11:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
31h45m
19:30
• Bến xe An Sương
*Belongs to 09:00 12-02-2023 Ha Noi - Ben xe An Suong trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
13:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
31h45m
21:30
• Bến xe An Sương
*Belongs to 11:00 12-02-2023 Ha Noi - Ben xe An Suong trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
31h45m
02:30
• Bến xe An Sương
*Belongs to 16:00 12-02-2023 Ha Noi - Ben xe An Suong trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
22:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
31h45m
06:30
• Bến xe An Sương
*Belongs to 20:00 12-02-2023 Ha Noi - Ben xe An Suong trip
Việt Hưng
Việt Hưng
Giường nằm 44 chỗ
08:40
• Thanh Hóa
28h50m
13:30
• Sài Gòn