loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Kien Giang > Bus ticket from Thu Duc to Kien Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Thu Duc - Sai Gon to Kien Giang

: 15 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ánh Bình Minh
Instant booking
Ánh Bình Minh
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Ngã 4 Bình Phước
5h20m
11:20
• Bến xe Gò Quao
*Belongs to 04:00 10-02-2023 Binh Duong - Go Quao trip
Ánh Bình Minh
Instant booking
Ánh Bình Minh
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Ngã 4 Bình Phước
5h20m
23:50
• Bến xe Gò Quao
*Belongs to 16:30 10-02-2023 Binh Duong - Go Quao trip
Hiền Vân
Hiền Vân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã Tư Bình Phước
4h50m
23:35
• Cửa hàng rèm màn Mỹ Hiền
*Belongs to 17:00 10-02-2023 Binh Duong - Ha Tien trip
Hiền Vân
Hiền Vân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã Tư Bình Phước
5h
23:45
• Quốc lộ 80
*Belongs to 17:00 10-02-2023 Binh Duong - Ha Tien trip
Hiền Vân
Hiền Vân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã Tư Bình Phước
7h10m
01:55
• Chợ Tròn
*Belongs to 17:00 10-02-2023 Binh Duong - Ha Tien trip
Hiền Vân
Hiền Vân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã Tư Bình Phước
7h55m
02:40
• Bến xe Hà Tiên
*Belongs to 17:00 10-02-2023 Binh Duong - Ha Tien trip
Hiền Vân
Hiền Vân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã Tư Bình Phước
5h30m
00:15
• Cầu Cái Sắn
*Belongs to 17:00 10-02-2023 Binh Duong - Ha Tien trip
Hiền Vân
Hiền Vân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã Tư Bình Phước
4h55m
23:40
• Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Thị Thu
*Belongs to 17:00 10-02-2023 Binh Duong - Ha Tien trip
Văn Tiến Nghĩa
Văn Tiến Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
• Suối Tiên
5h35m
00:25
• BX Kiên Giang
Hiền Vân
Hiền Vân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã Tư Bình Phước
4h45m
23:30
• Tạp hóa Liếu Giàu 2
Như Ngọc
Như Ngọc
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Điểm đón Sài Gòn
6h10m
04:10
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
Như Ngọc
Như Ngọc
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Điểm đón Sài Gòn
6h
04:00
• Văn phòng Rạch Sỏi
Như Ngọc
Như Ngọc
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Điểm đón Sài Gòn
7h40m
05:40
• Bến xe Vĩnh Thuận
Như Ngọc
Như Ngọc
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Điểm đón Sài Gòn
6h
04:30
• Văn phòng Rạch Sỏi
Như Ngọc
Như Ngọc
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Điểm đón Sài Gòn
7h30m
06:00
• Bến xe Hà Tiên