loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thua Thien-Hue to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Huế (67)
 • Hương Trà (7)
 • Phú Vang (4)
 • Hương Thủy (2)
Drop-off point
 • Vinh (42)
 • Đô Lương (7)
 • Thanh Chương (6)
 • Con Cuông (3)
 • Cửa Lò (3)
 • Diễn Châu (3)
 • Nam Đàn (3)
 • Anh Sơn (2)
 • Nghi Lộc (1)
 • Tương Dương (1)
 • Yên Thành (1)
Types of seat
Rating
& up (50)
& up (52)
& up (56)
& up (57)

Find the cheapest bus tickets from Thua Thien-Hue to Nghe An

: 70 trips
Sort by:
Sâm Hương
Instant booking
Sâm Hương
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Văn phòng Huế
7h
01:30
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
500,000VND
44 seats left
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Hue - Thanh Hoa trip
No prepayment required
Sâm Hương
Instant booking
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
17:30
• Văn phòng Huế
8h
01:30
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
600,000VND
34 seats left
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ
10:15
• Đường tránh Huế
6h5m
16:20
• Văn phòng Vinh
550,000VND
18 seats left
*Belongs to 08:15 06-02-2023 Da Nang - Vinh (Limousine) trip
No prepayment required
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
23:00
• Đường tránh Huế
9h
08:00
• Bến xe Đô Lương
550,000VND
6 seats left
*Belongs to 21:00 06-02-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
17:00
• Văn phòng Huế (Nguyễn Sinh Cung)
7h45m
00:45
• Cầu Bến Thủy 1
350,000VND
36 seats left
*Belongs to 17:00 06-02-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Limousine 32 giường phòng
18:00
• Văn phòng Huế (Nguyễn Sinh Cung)
7h45m
01:45
• Cầu Bến Thủy 1
400,000VND
31 seats left
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
14:34
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
21:34
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
1,000,000VND
42 seats left
*Belongs to 16:30 05-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
16:30
• VP Huế
7h10m
23:40
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
450,000VND
*Belongs to 16:30 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
17:00
• VP Huế
7h10m
00:10
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
450,000VND
*Belongs to 17:00 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
Sâm Hương
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
18:30
• Bến xe phía Bắc Huế
7h
01:30
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
600,000VND
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip

Rate your ticket searching experiences

Sâm Hương
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
18:30
• Văn phòng Huế
7h
01:30
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
600,000VND
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Hue - Thanh Hoa (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
22:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h
08:00
• Bến xe Con Cuông
400,000VND
*Belongs to 17:00 06-02-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:05
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
6h30m
03:35
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
350,000VND
*Belongs to 19:35 06-02-2023 Da Nang - Nghe An trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:05
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
6h
03:05
• Cầu Bến Thủy 2
350,000VND
*Belongs to 19:35 06-02-2023 Da Nang - Nghe An trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:05
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
04:35
• Thanh Chương
350,000VND
*Belongs to 19:35 06-02-2023 Da Nang - Nghe An trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:05
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h
05:05
• Đô Lương
350,000VND
*Belongs to 19:35 06-02-2023 Da Nang - Nghe An trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:05
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h
06:05
• Bến xe Con Cuông
450,000VND
*Belongs to 19:35 06-02-2023 Da Nang - Nghe An trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:05
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
04:05
• Bến xe Nam Đàn
350,000VND
*Belongs to 19:35 06-02-2023 Da Nang - Nghe An trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:05
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h30m
05:35
• Bến xe Anh Sơn
400,000VND
*Belongs to 19:35 06-02-2023 Da Nang - Nghe An trip
A Ba
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
11:04
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
18:04
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
1,000,000VND
*Belongs to 13:00 05-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip