loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thua Thien-Hue to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Huế (12)
  • Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) (10)
  • VP Huế (2)
 • Hương Trà (3)
  • Huế (Dọc Quốc lộ 1A) (3)
Drop-off Point
 • Vinh (6)
  • Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) (3)
  • Vinh (dọc quốc lộ 1A) (2)
  • Cầu Bến Thủy 2 (1)
 • Anh Sơn (1)
  • Bến xe Anh Sơn (1)
 • Con Cuông (1)
  • Bến xe Con Cuông (1)
 • Nam Đàn (1)
  • Bến xe Nam Đàn (1)
 • Thanh Chương (1)
  • Thanh Chương (1)
 • Tương Dương (1)
  • Bến xe Hòa Bình (1)
 • Đô Lương (1)
  • Đô Lương (1)
Seat types
Rating
& up (34)
& up (42)
& up (42)
& up (42)

Bus tickets from Thua Thien-Hue to Nghe An

: 48 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h30m
05:45
• Con Cuong Bus Station
300,000 VND
26 available seats
*Belongs to 19:45 07-07-2020 Da Nang - Nghe An trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h
05:15
• Anh Son Bus station
280,000 VND
26 available seats
*Belongs to 19:45 07-07-2020 Da Nang - Nghe An trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
6h30m
03:45
• Nam Dan Bus Station
250,000 VND
26 available seats
*Belongs to 19:45 07-07-2020 Da Nang - Nghe An trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h30m
06:45
• Bến xe Hòa Bình
300,000 VND
26 available seats
*Belongs to 19:45 07-07-2020 Da Nang - Nghe An trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
04:45
• Do Luong
250,000 VND
26 available seats
*Belongs to 19:45 07-07-2020 Da Nang - Nghe An trip
//static.vexere.com/production/images/1592302526499.jpeg?w=250&h=250
A Ba
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 42 chỗ
18:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
02:00
• Nghe An (along 1A National Route)
250,000 VND
41 available seats
*Belongs to 21:30 06-07-2020 Sai Gon - Ha Noi trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
04:15
• Thanh Chuong District
250,000 VND
26 available seats
*Belongs to 19:45 07-07-2020 Da Nang - Nghe An trip
//static.vexere.com/production/images/1592302526499.jpeg?w=250&h=250
A Ba
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 42 chỗ
10:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
18:00
• Nghe An (along 1A National Route)
250,000 VND
40 available seats
*Belongs to 13:30 06-07-2020 Sai Gon - Ha Noi trip
//static.vexere.com/production/images/1592302526499.jpeg?w=250&h=250
A Ba
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 42 chỗ
04:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
12:00
• Nghe An (along 1A National Route)
250,000 VND
41 available seats
*Belongs to 07:30 06-07-2020 Sai Gon - Ha Noi trip
//static.vexere.com/production/images/1559795181980.jpeg?w=250&h=250
Cúc Mừng Limousine
3.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
6h
03:15
• Cầu Bến Thủy 2
250,000 VND
26 available seats
*Belongs to 19:45 07-07-2020 Da Nang - Nghe An trip
//static.vexere.com/c/i/12479/xe-minh-map-VeXeRe-0wXMpvF-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Minh Mập
3.3
• 6 ratings
Giường nằm 38 chỗ
16:30
• Hue Office
7h10m
23:40
• Vinh (along 1A National Route)
300,000 VND
*Belongs to 16:30 07-07-2020 Hue - Ha Noi trip
//static.vexere.com/c/i/12479/xe-minh-map-VeXeRe-0wXMpvF-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Minh Mập
3.3
• 6 ratings
Giường nằm 38 chỗ
17:00
• Hue Office
7h10m
00:10
• Vinh (along 1A National Route)
300,000 VND
*Belongs to 17:00 07-07-2020 Hue - Ha Noi trip
//static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h
21:00
• Đô Lương
190,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h30m
21:30
• Anh Son Bus station
250,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
22:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
05:30
• Nghi Lộc
200,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
19:00
• Nghi Lộc
180,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h
20:00
• Yên Thành
180,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1588820432099.jpeg?w=250&h=250
Dũng Anh
4.3
• 3 ratings
Giường nằm 44 chỗ
22:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
6h30m
04:30
• Vinh (along 1A National Route)
180,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1566295982325.jpeg?w=250&h=250
Hùng Đức (Quảng Ngãi)
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Lao Thai Supermarket
7h30m
00:30
• Ben Thuy 1 Bridge
200,000 VND
//static.vexere.com/c/i/87/xe-duong-hong-VeXeRe-eH01T08-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Dương Hồng
3.9
• 32 ratings
Limousine 34 Giường VIP
• Hue
6h30m
06:15
• Bac Vinh Bus station
270,000 VND