loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Tien Giang to Quan 5 - Sai Gon

: 80 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
02:30
• VP Cái Bè
2h30m
05:00
• VP Sài Gòn
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
03:00
• VP Cai Lậy
2h
05:00
• VP Sài Gòn
*Belongs to 02:30 08-02-2023 Cai Be - Sai Gon trip
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
03:30
• VP Cái Bè
2h30m
06:00
• VP Sài Gòn
No prepayment required
Thảo Châu
Instant booking
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
03:50
• VP Mỹ Tho
1h40m
05:30
• VP Quận 5
*Belongs to 03:15 08-02-2023 Ben Tre - Sai Gon trip
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 29 chỗ
04:00
• Trạm Cai Lậy
1h40m
05:40
• VP Quận 5
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• VP Cai Lậy
2h
06:00
• VP Sài Gòn
*Belongs to 03:30 08-02-2023 Cai Be - Sai Gon trip
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• VP Cái Bè
2h30m
07:00
• VP Sài Gòn
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• Trạm Cái Bè
2h
06:30
• VP Quận 5
No prepayment required
Thảo Châu
Instant booking
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
04:50
• VP Mỹ Tho
1h40m
06:30
• VP Quận 5
*Belongs to 04:15 08-02-2023 Ben Tre - Sai Gon trip
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 29 chỗ
05:00
• Trạm Cai Lậy
1h40m
06:40
• VP Quận 5
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• VP Cai Lậy
2h
07:00
• VP Sài Gòn
*Belongs to 04:30 08-02-2023 Cai Be - Sai Gon trip
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• VP Cái Bè
2h30m
08:00
• VP Sài Gòn
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• Trạm Cái Bè
2h
07:30
• VP Quận 5
No prepayment required
Thảo Châu
Instant booking
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
05:50
• VP Mỹ Tho
1h40m
07:30
• VP Quận 5
*Belongs to 05:15 08-02-2023 Ben Tre - Sai Gon trip
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 29 chỗ
06:00
• Trạm Cai Lậy
1h40m
07:40
• VP Quận 5
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• VP Cai Lậy
2h
08:00
• VP Sài Gòn
*Belongs to 05:30 08-02-2023 Cai Be - Sai Gon trip
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• VP Cái Bè
2h30m
09:00
• VP Sài Gòn
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Trạm Cái Bè
2h
08:30
• VP Quận 5
No prepayment required
Thảo Châu
Instant booking
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
06:50
• VP Mỹ Tho
1h40m
08:30
• VP Quận 5
*Belongs to 06:15 08-02-2023 Ben Tre - Sai Gon trip
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 29 chỗ
07:00
• Trạm Cai Lậy
1h40m
08:40
• VP Quận 5
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• VP Cai Lậy
2h
09:00
• VP Sài Gòn
*Belongs to 06:30 08-02-2023 Cai Be - Sai Gon trip
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• VP Cái Bè
2h30m
10:00
• VP Sài Gòn
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Trạm Cái Bè
2h
09:30
• VP Quận 5
No prepayment required
Thảo Châu
Instant booking
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
07:50
• VP Mỹ Tho
1h40m
09:30
• VP Quận 5
*Belongs to 07:15 08-02-2023 Ben Tre - Sai Gon trip
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 29 chỗ
08:00
• Trạm Cai Lậy
1h40m
09:40
• VP Quận 5
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• VP Cai Lậy
2h
10:00
• VP Sài Gòn
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Cai Be - Sai Gon trip
No prepayment required
Hải Duyên
Instant booking
Hải Duyên
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• VP Cái Bè
2h30m
11:00
• VP Sài Gòn
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Trạm Cái Bè
2h
10:30
• VP Quận 5
No prepayment required
Thảo Châu
Instant booking
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
08:50
• VP Mỹ Tho
1h40m
10:30
• VP Quận 5
*Belongs to 08:15 08-02-2023 Ben Tre - Sai Gon trip
No prepayment required
Đại Ngân
Instant booking
Đại Ngân
Ghế ngồi 29 chỗ
09:00
• Trạm Cai Lậy
1h40m
10:40
• VP Quận 5
No prepayment required