loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Tien Yen - Quang Ninh to Hai Duong

: 7 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
3h20m
03:20
• Sao Đỏ
*Belongs to 22:30 11-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (Hoàng Kiên)
Instant booking
Ka Long (Hoàng Kiên)
Giường nằm 45 chỗ
00:40
• Chợ Tiên Yên
3h20m
04:00
• Ngã ba Sao Đỏ
*Belongs to 23:00 11-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
3h30m
22:25
• Quảng Trường Sao Đỏ
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
3h40m
22:35
• Ga Phải Lại (QL18)
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
3h30m
22:25
• Quảng Trường Sao Đỏ
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
13h30m
08:25
• Ga Phải Lại (QL18)
Ka Long (Toàn Thắng)
Ka Long (Toàn Thắng)
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Tiên Yên
3h20m
01:20
• Quảng Trường Sao Đỏ