loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tra Vinh to Sai Gon > Bus ticket from Tieu Can to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types
   Rating
   & up (32)
   & up (32)
   & up (32)

   Bus tickets from Tieu Can - Tra Vinh to Sai Gon

   : 74 trips
   Sort by:
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   08:20
   • Tieu Can
   5h20m
   13:40
   • Tan Thanh Thuy Booking Office
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   11:25
   • Tieu Can
   5h45m
   17:10
   • Tan Thanh Thuy Booking Office
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   05:25
   • Tieu Can
   5h45m
   11:10
   • Tan Thanh Thuy Booking Office
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   13:20
   • Tieu Can
   5h20m
   18:40
   • Tan Thanh Thuy Booking Office
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   07:25
   • Tieu Can
   5h45m
   13:10
   • Tan Thanh Thuy Booking Office
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   13:20
   • Tieu Can
   5h
   18:20
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   07:25
   • Tieu Can
   5h25m
   12:50
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   08:20
   • Tieu Can
   5h
   13:20
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   05:25
   • Tieu Can
   5h25m
   10:50
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   11:25
   • Tieu Can
   5h25m
   16:50
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   13:25
   • Tieu Can
   5h25m
   18:50
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ (TV)
   13:25
   • Tieu Can
   5h45m
   19:10
   • Tan Thanh Thuy Booking Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường nằm 44 chỗ
   06:55
   • Tieu Can Bus Station
   4h50m
   11:45
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường nằm 44 chỗ
   00:55
   • Tieu Can Bus Station
   4h50m
   05:45
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường nằm 44 chỗ
   02:55
   • Tieu Can Bus Station
   5h10m
   08:05
   • Ho Chi Minh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường nằm 44 chỗ
   04:55
   • Tieu Can Bus Station
   5h10m
   10:05
   • Ho Chi Minh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường nằm 44 chỗ
   06:55
   • Tieu Can Bus Station
   5h10m
   12:05
   • Ho Chi Minh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường nằm 44 chỗ
   00:55
   • Tieu Can Bus Station
   5h10m
   06:05
   • Ho Chi Minh Office
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường nằm 44 chỗ
   12:55
   • Tieu Can Bus Station
   4h50m
   17:45
   • Mien Tay Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường nằm 44 chỗ
   10:55
   • Tieu Can Bus Station
   5h10m
   16:05
   • Ho Chi Minh Office
   Not has official fare