loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tra Vinh to Ben Tre > Bus ticket from Tra Vinh to Ben Tre
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Tra Vinh to Ben Tre - Ben Tre

: 138 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 03/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Châu Thành
2h15m
02:15
• Bến Tre
*Belongs to 01:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Bến xe khách huyện Trà Cú
2h15m
02:15
• Bến Tre
*Belongs to 01:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Bến xe huyện Tiểu Cần
2h15m
02:15
• Bến Tre
*Belongs to 01:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:00
• Bến xe Cầu Ngang
2h15m
02:15
• Bến Tre
*Belongs to 01:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:05
• Châu Thành
2h15m
02:20
• Bến Tre
*Belongs to 01:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:05
• Bến xe Cầu Ngang
2h15m
02:20
• Bến Tre
*Belongs to 01:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:05
• Bến xe khách huyện Trà Cú
2h15m
02:20
• Bến Tre
*Belongs to 01:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:05
• Bến xe huyện Tiểu Cần
2h15m
02:20
• Bến Tre
*Belongs to 01:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
00:30
• Bến xe TX Duyên Hải
2h45m
03:15
• Bến Tre
*Belongs to 02:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Bến xe huyện Tiểu Cần
2h15m
03:15
• Bến Tre
*Belongs to 02:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Trạm Trà Vinh
1h15m
02:15
• Bến Tre
*Belongs to 01:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Bến xe Cầu Ngang
2h15m
03:15
• Bến Tre
*Belongs to 02:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Châu Thành
2h15m
03:15
• Bến Tre
*Belongs to 02:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Bến xe khách huyện Trà Cú
2h15m
03:15
• Bến Tre
*Belongs to 02:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:05
• Trạm Trà Vinh
1h15m
02:20
• Bến Tre
*Belongs to 01:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:15
• Bến xe Càng Long
1h
02:15
• Bến Tre
*Belongs to 01:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:20
• Bến xe Càng Long
1h
02:20
• Bến Tre
*Belongs to 01:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:30
• Bến xe TX Duyên Hải
2h45m
04:15
• Bến Tre
*Belongs to 03:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:35
• Bến xe TX Duyên Hải
2h45m
04:20
• Bến Tre
*Belongs to 03:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Trạm Trà Vinh
1h15m
03:15
• Bến Tre
*Belongs to 02:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Bến xe khách huyện Trà Cú
2h15m
04:15
• Bến Tre
*Belongs to 03:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Châu Thành
2h15m
04:15
• Bến Tre
*Belongs to 03:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Bến xe Cầu Ngang
2h15m
04:15
• Bến Tre
*Belongs to 03:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:00
• Bến xe huyện Tiểu Cần
2h15m
04:15
• Bến Tre
*Belongs to 03:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Bến xe khách huyện Trà Cú
2h15m
04:20
• Bến Tre
*Belongs to 03:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Bến xe Cầu Ngang
2h15m
04:20
• Bến Tre
*Belongs to 03:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Châu Thành
2h15m
04:20
• Bến Tre
*Belongs to 03:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:05
• Bến xe huyện Tiểu Cần
2h15m
04:20
• Bến Tre
*Belongs to 03:05 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
02:15
• Bến xe Càng Long
1h
03:15
• Bến Tre
*Belongs to 02:00 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:00
• Bến xe TX Duyên Hải
2h45m
05:45
• Bến Tre
*Belongs to 04:30 08-02-2023 Tra Vinh - Ben Tre - Sai Gon trip