loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Tho to Ha Noi > Bus ticket from Viet Tri to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Viet Tri - Phu Tho to Ha Noi

: 124 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Việt Trì
2h
07:00
• 43 Nguyễn Quốc Trị
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Việt Trì
1h45m
06:45
• 74 Phố Vọng
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• 77 Phù Đổng
1h40m
06:40
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
06:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 05:00 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
05:30
• 77 Phù Đổng
1h40m
07:10
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
05:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
06:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 05:30 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Việt Trì
1h45m
07:45
• 74 Phố Vọng
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Việt Trì
2h
08:00
• 43 Nguyễn Quốc Trị
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• 77 Phù Đổng
1h40m
07:40
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
07:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 06:00 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• 77 Phù Đổng
1h40m
08:10
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
07:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 06:30 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Việt Trì
2h
09:00
• 43 Nguyễn Quốc Trị
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Việt Trì
1h45m
08:45
• 74 Phố Vọng
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• 77 Phù Đổng
1h40m
08:40
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
08:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 07:00 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• 77 Phù Đổng
1h40m
09:10
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
08:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 07:30 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• 77 Phù Đổng
1h40m
09:40
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
09:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 08:00 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Việt Trì
2h
10:00
• 43 Nguyễn Quốc Trị
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn phòng Việt Trì
1h45m
09:45
• 74 Phố Vọng
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• 77 Phù Đổng
1h40m
10:10
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
09:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 08:30 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng Việt Trì
1h45m
10:45
• 74 Phố Vọng
No prepayment required
X.E Việt Nam
Instant booking
X.E Việt Nam
Limousine 9 chỗ
09:00
• Văn phòng Việt Trì
2h
11:00
• 43 Nguyễn Quốc Trị
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• 77 Phù Đổng
1h40m
10:40
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
10:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 09:00 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• 77 Phù Đổng
1h40m
11:10
• 21 Mạc Thái Tổ
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
10:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 09:30 16-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required