loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Tho to Ha Noi > Bus ticket from Viet Tri to Soc Son
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Viet Tri - Phu Tho to Soc Son - Ha Noi

: 36 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
06:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 05:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
07:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 06:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
07:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 06:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
08:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
08:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 07:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
09:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 08:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
09:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 08:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
10:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 09:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
09:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
10:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 09:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
11:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 10:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
11:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 10:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
12:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 11:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
11:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
12:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 11:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
13:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 12:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
13:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 12:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
14:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 13:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
13:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
14:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 13:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
15:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 14:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
14:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
15:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 14:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
16:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 15:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
15:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
16:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
16:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
17:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 16:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
16:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
17:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 16:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
17:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
18:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 17:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
17:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
18:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 17:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
18:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
19:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 18:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
18:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
19:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 18:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Instant booking
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
19:00
• 77 Phù Đổng
1h10m
20:10
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 19:00 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
No prepayment required
Nam Cường Limousine
Nam Cường Limousine
Limousine 9 chỗ
19:30
• 77 Phù Đổng
1h10m
20:40
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 19:30 11-02-2023 Viet Tri - Ha Noi trip
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h20m
02:00
• Văn Phòng Nội Bài