loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Vinh Long to Sai Gon > Bus ticket from Vinh Long to Binh Tan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Vinh Long - Vinh Long to Binh Tan - Sai Gon

: 17 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
04:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 01:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
06:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 03:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
08:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
07:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
10:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
09:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
12:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 09:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
11:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
14:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 11:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
16:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 13:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
15:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
18:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 15:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
20:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Đức Phát (Vĩnh Long)
Limousine 32 chỗ ngồi
16:00
• Cầu Mỹ Thuận
3h
19:00
• Mien Tay Bus Station (HCMC)
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:46
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
20:46
• Mien Tay Bus Station
Hưng Thịnh (Vĩnh Long)
Giường nằm 46 chỗ
19:00
• Vĩnh Long
2h
21:00
• Mien Tay Bus Station
Mai Linh
Mai Linh
Giường nằm 40 chỗ
03:00
• Vĩnh Long
3h30m
06:30
• Mien Tay Bus Station
Lộc Phát Limousine
Lộc Phát Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
• Vòng xoay Tân Ngãi
2h15m
00:15
• 14 Gas Station
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
• KDL Trường An
2h22m
15:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
Vũ Linh limousine
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
14:45
• Vòng xoay Trường An
2h30m
17:15
• Mien Tay Bus Station
Mai Linh
Mai Linh
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Vĩnh Long
3h30m
23:00
• Mien Tay Bus Station