loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Vinh Long to Sai Gon > Bus ticket from Vinh Long to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Vinh Long - Vinh Long to Sai Gon

: 57 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 30/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Linh
Instant booking
Hà Linh
Limousine 34 chỗ (rèm)
14:00
• Vòng xoay Tân Ngãi
4h30m
18:30
• Chân Cầu vượt Ngã 4 An Sương
*Belongs to 13:00 05-02-2023 Hau Giang - Khanh Hoa trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
05:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 01:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
04:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 01:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
06:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 03:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
07:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 03:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
09:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 05:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
08:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 05:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
07:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
10:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 07:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
07:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
11:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 07:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
09:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
13:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 09:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
09:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
12:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 09:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
11:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
15:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 11:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
11:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
14:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 11:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
17:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 13:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
16:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 13:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
15:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
18:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 15:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
15:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
19:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 15:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
20:45
• Mien Tay Bus Station
*Belongs to 17:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
21:05
• Ho Chi Minh Office
*Belongs to 17:00 05-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Đức Phát (Vĩnh Long)
Limousine 32 chỗ ngồi
16:00
• Cầu Mỹ Thuận
3h
19:00
• Mien Tay Bus Station (HCMC)
Mai Linh Express
Ghế ngồi 29 chỗ
17:15
• Vinh Long Office
1h32m
18:47
• HCM Office
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:46
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
20:46
• Mien Tay Bus Station
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:46
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h20m
21:06
• Ho Chi Minh Office
Phú Vĩnh Long
Ghế ngồi 45 chỗ
18:00
• Đinh Tiên Hoàng Office
2h45m
20:45
• Sài Gòn Office
Hưng Thịnh (Vĩnh Long)
Giường nằm 46 chỗ
19:00
• Vĩnh Long
2h
21:00
• Mien Tay Bus Station
Nguyên An Travel
Limousine 9 chỗ
19:00
• Vĩnh Long
2h30m
21:30
• TP HCM
Ngọc Diễm
Ngọc Diễm
Limousine 34 Phòng
01:05
• Quán cơm 8 Ri
2h45m
03:50
• An Suong Intersection
*Belongs to 18:45 04-02-2023 Ha Tien - Sai Gon - Vung Tau trip
No prepayment required
Vũ Linh limousine
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
03:45
• Vòng xoay Trường An
3h
06:45
• Sai Gon Office
*Belongs to 03:00 05-02-2023 Can Tho - Ho Chi Minh trip
Vũ Linh limousine
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
04:45
• Vòng xoay Trường An
3h
07:45
• Sai Gon Office
*Belongs to 04:00 05-02-2023 Can Tho - Ho Chi Minh trip
Vũ Linh limousine
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
05:45
• Vòng xoay Trường An
3h
08:45
• Sai Gon Office
*Belongs to 05:00 05-02-2023 Can Tho - Ho Chi Minh trip