loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Vinh Phuc to Yen Bai > Bus ticket from Vinh Phuc to Yen Bai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Vinh Phuc to Yen Bai - Yen Bai

: 18 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Vĩnh Phúc Km 39
1h20m
02:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
00:20
• KV Vĩnh Phúc
1h40m
02:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
00:30
• Khu Vực Vĩnh Phúc Km 25
1h30m
02:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
00:44
• KV Vĩnh Phúc
1h35m
02:19
• KV Yên Bái
Bảo Yến
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:44
• KV Vĩnh Phúc
1h35m
02:19
• KV Yên Bái
Bảo Yến
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:44
• KV Vĩnh Phúc
1h35m
02:19
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• KV Vĩnh Phúc
1h40m
01:30
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Vĩnh Phúc Km 25
1h30m
23:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Vĩnh Phúc Km 39
1h20m
23:00
• KV Yên Bái
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• KM 25 Vào Tam Đảo
1h46m
01:06
• Yên Bái K120
Bảo Yến
Limousine giường phòng 22 chỗ
12:15
• KV Vĩnh Phúc
1h35m
13:50
• KV Yên Bái
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Khu vực Vĩnh Yên
2h
19:35
• Bến xe Yên Bái
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Khu vực Vĩnh Yên
1h30m
19:05
• KM5 Yên Bái
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
17:15
• Khu vực Phúc Yên
2h20m
19:35
• Bến xe Yên Bái
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
17:15
• Khu vực Phúc Yên
1h50m
19:05
• KM5 Yên Bái
Duy Long
Duy Long
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• KM 25 Vào Tam Đảo
3h50m
02:00
• Yên Bái Km 110-150