loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Yen Bai to Phu Tho
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Yen Bai to Phu Tho

: 35 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:40
• Mau A Town
1h35m
03:15
• Phu Tho Province Km 49
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:40
• Mau A Town
1h15m
02:55
• Phu Tho Provine Km 78
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:40
• Mau A Town
0h55m
02:35
• Rest Stop Station Km 98
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:40
• Mau A Town
1h30m
03:10
• Phu Tho Provine Km 55
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:40
• Mau A Town
1h20m
03:00
• Phu Tho Provine Km 67
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• Yen Bai Province
0h50m
02:55
• Phu Tho Provine Km 78
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• Yen Bai Province
1h5m
03:10
• Phu Tho Provine Km 55
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• Yen Bai Province
0h30m
02:35
• Rest Stop Station Km 98
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• Yen Bai Province
0h55m
03:00
• Phu Tho Provine Km 67
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• Yen Bai Province
1h10m
03:15
• Phu Tho Province Km 49
Gia Hưng Limo
Limousine 9 chỗ
18:30
• Yên Bái Office
1h50m
20:20
• Phu Tho Office
Gia Hưng Limo
Limousine 9 chỗ
18:30
• Yên Bái Office
1h
19:30
• Hạ Hoà
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
21:30
• YEN BAI KM171
2h
23:30
• Cao tốc 2 (IC9-IC11)
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
21:30
• YEN BAI KM171
2h20m
23:50
• Phu Tho
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
22:55
• YEN BAI KM171
2h
00:55
• Cao tốc 2 (IC9-IC11)
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
22:55
• YEN BAI KM171
2h20m
01:15
• Phu Tho
Sơn Phương
Sơn Phương
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Van Phu Bridge Yen Bai
1h
01:30
• Doan Hung AlohaMall
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Yen Bai Bus Station
2h55m
22:25
• Viet Tri Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Yen Binh
2h35m
22:05
• Phu Tho Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Yen Bai Bus Station
1h30m
21:05
• Khu vực Đại Phạm
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Yen Bai Bus Station
1h50m
21:25
• Cat Lem Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Yen Binh
0h40m
21:05
• Khu vực Đại Phạm
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Yen Binh
1h
21:25
• Cat Lem Area
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
18:01
• Mau A
2h3m
20:04
• Phu tho
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
18:44
• Yen Bai K120
1h20m
20:04
• Phu tho
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
19:30
• Yen Binh
2h15m
21:45
• Sai Nga Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
19:30
• Yen Bai Bus Station
1h50m
21:20
• Ha Hoa Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
19:30
• Yen Bai Bus Station
2h15m
21:45
• Sai Nga Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
19:30
• Yen Bai Bus Station
2h35m
22:05
• Phu Tho Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
19:30
• Yen Binh
1h50m
21:20
• Ha Hoa Area