loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Yen Bai - Yen Bai to Ha Noi

: 46 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
04:00
• Bến xe Yên Bái
4h45m
08:45
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
04:50
• KM5 Yên Bái
3h55m
08:45
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 04:00 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
06:15
• Bến xe Yên Bái
4h45m
11:00
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
06:30
• Bến xe Yên Bái
4h45m
11:15
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
07:05
• KM5 Yên Bái
3h55m
11:00
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 06:15 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
07:20
• KM5 Yên Bái
3h55m
11:15
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 06:30 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
07:45
• Bến xe Yên Bái
4h45m
12:30
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
08:05
• Bến xe Yên Bái
4h45m
12:50
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngả 34 chỗ
08:15
• Bến xe Yên Bái
4h45m
13:00
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
08:35
• KM5 Yên Bái
3h55m
12:30
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:45 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
08:55
• KM5 Yên Bái
3h55m
12:50
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 08:05 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngả 34 chỗ
09:05
• KM5 Yên Bái
3h55m
13:00
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 08:15 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
15:30
• Bến xe Yên Bái
4h45m
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
15:31
• Bến xe Yên Bái
4h45m
20:16
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
15:45
• Bến xe Yên Bái
4h45m
20:30
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• Bến xe Yên Bái
4h45m
20:45
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
16:20
• KM5 Yên Bái
3h55m
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 15:30 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
16:21
• KM5 Yên Bái
3h55m
20:16
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 15:31 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
16:30
• Bến xe Yên Bái
4h45m
21:15
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
16:35
• KM5 Yên Bái
3h55m
20:30
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 15:45 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngả 34 chỗ
16:45
• Bến xe Yên Bái
4h45m
21:30
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
16:50
• KM5 Yên Bái
3h55m
20:45
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 16:00 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
17:20
• KM5 Yên Bái
3h55m
21:15
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 16:30 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Việt Phương
Instant booking
Việt Phương
Ghế ngả 34 chỗ
17:35
• KM5 Yên Bái
3h55m
21:30
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 16:45 06-02-2023 Yen Bai - My Dinh trip
No prepayment required
Sao Việt
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
• KV Yên Bái
2h35m
04:26
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Sao Việt
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
• KV Yên Bái
1h50m
03:41
• Văn Phòng Nội Bài
Sao Việt
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
• KV Yên Bái
3h5m
04:56
• Văn phòng 789 Giải Phóng
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• KV Yên Bái
2h55m
05:29
• Thôn Bầu
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:34
• KV Yên Bái
3h25m
05:59
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:34
• KV Yên Bái
2h25m
04:59
• Văn Phòng Nội Bài