Dai Phat - Soc Trang bus

Compare fares schedules of Dai Phat - Soc Trang Bus with others

Easy to book the Buses of Dai Phat - Soc Trang

Journey Price
Thu Dau Mot - Binh Duong to Soc Trang - Soc Trang 2 buses / day
Soc Trang - Soc Trang to Thu Dau Mot - Binh Duong 2 buses / day

Dai Phat - Soc Trang bus Address

 Headquarter: Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng