loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Thuan to Sai Gon > Khanh Phong Bus ticket from Phan Rang-Thap Cham to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Số chỗ trống
1
50
Pick-up point
 • Phan Rang-Tháp Chàm (16)
  • Ngã 5 Phan Rang (16)
Drop-off point
 • Quận 2 (32)
  • Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ) (16)
  • Đầu cao tốc - Công viên Ngã Ba An Phú (16)
 • Quận 1 (16)
  • Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1 (16)
Types of seat

Khanh Phong bus tickets from Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan to Sai Gon

: 16 trips
Sort by:
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Giường nằm 38 chỗ (WC)
00:40
• Phan Rang 5-way intersections
5h40m
06:20
• Phuong Trang Waiting House
CleanlinessSafe drivingPunctuality
200,000VND
*Belongs to 22:30 06-03-2021 Nha Trang - Sai Gon trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Giường nằm 38 chỗ (WC)
00:40
• Phan Rang 5-way intersections
5h50m
06:30
• Ho Chi Minh Booking Office
CleanlinessSafe drivingPunctuality
200,000VND
*Belongs to 22:30 06-03-2021 Nha Trang - Sai Gon trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
00:25
• Phan Rang 5-way intersections
5h45m
06:10
• Phuong Trang Waiting House
CleanlinessSafe drivingPunctuality
380,000VND
*Belongs to 22:15 06-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
00:25
• Phan Rang 5-way intersections
6h
06:25
• Ho Chi Minh Booking Office
CleanlinessSafe drivingPunctuality
380,000VND
*Belongs to 22:15 06-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (325)
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:10
• Phan Rang 5-way intersections
5h40m
03:50
• Phuong Trang Waiting House
CleanlinessSafe drivingPunctuality
200,000VND
*Belongs to 20:00 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (325)
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:10
• Phan Rang 5-way intersections
5h50m
04:00
• Ho Chi Minh Booking Office
CleanlinessSafe drivingPunctuality
200,000VND
*Belongs to 20:00 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:25
• Phan Rang 5-way intersections
5h45m
04:10
• Phuong Trang Waiting House
CleanlinessSafe drivingPunctuality
250,000VND
*Belongs to 20:15 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:55
• Phan Rang 5-way intersections
5h45m
05:40
• Phuong Trang Waiting House
CleanlinessSafe drivingPunctuality
380,000VND
*Belongs to 21:45 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
23:10
• Phan Rang 5-way intersections
5h45m
04:55
• Phuong Trang Waiting House
CleanlinessSafe drivingPunctuality
250,000VND
*Belongs to 21:00 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
22:40
• Phan Rang 5-way intersections
5h45m
04:25
• Phuong Trang Waiting House
CleanlinessSafe drivingPunctuality
380,000VND
*Belongs to 20:30 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:55
• Phan Rang 5-way intersections
6h
05:55
• Ho Chi Minh Booking Office
CleanlinessSafe drivingPunctuality
380,000VND
*Belongs to 21:45 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
22:40
• Phan Rang 5-way intersections
6h
04:40
• Ho Chi Minh Booking Office
CleanlinessSafe drivingPunctuality
380,000VND
*Belongs to 20:30 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:40
• Phan Rang 5-way intersections
6h
05:40
• Ho Chi Minh Booking Office
CleanlinessSafe drivingPunctuality
380,000VND
*Belongs to 21:30 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
23:10
• Phan Rang 5-way intersections
6h
05:10
• Ho Chi Minh Booking Office
CleanlinessSafe drivingPunctuality
250,000VND
*Belongs to 21:00 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:40
• Phan Rang 5-way intersections
5h45m
05:25
• Phuong Trang Waiting House
CleanlinessSafe drivingPunctuality
380,000VND
*Belongs to 21:30 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phongchuyến xe an toàn covid-19
Khanh Phong
4.6 (328)
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:25
• Phan Rang 5-way intersections
6h
04:25
• Ho Chi Minh Booking Office
CleanlinessSafe drivingPunctuality
250,000VND
*Belongs to 20:15 07-03-2021 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip