• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
Lien Huong bus

Compare bus fares and schedules of Lien Huong Bus with others

Easy to book the Buses of Lien Huong

Journey Price
Hanoi to Yen Lap - Phu Tho 1 buses / day
Yen Lap - Phu Tho to Hanoi 1 buses / day

Lien Huong bus Address

 Headquarter: Xa Tan Long, Huyen Yen Lap, Tinh Phu Tho, Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ