loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Yen to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Limousine bus tickets from Phu Yen to Khanh Hoa

: 56 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 08/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:15
• Tuy Hòa QL1A
3h
03:15
• Nha Trang South Bus Station
*Belongs to 14:00 15-06-2023 Hue - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:15
• Tuy Hòa QL1A
1h30m
01:45
• Vạn Ninh, Vạn Giã
*Belongs to 14:00 15-06-2023 Hue - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:15
• Tuy Hòa QL1A
2h
02:15
• Ninh Hoà
*Belongs to 14:00 15-06-2023 Hue - Nha Trang trip
No prepayment required
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
06:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
08:50
• Nha Trang North Bus Station
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
06:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
09:50
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 06:30 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
06:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
09:20
• Nha Trang Office
*Belongs to 06:30 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
08:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
10:20
• Nha Trang North Bus Station
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
08:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
10:50
• Nha Trang Office
*Belongs to 08:00 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
08:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
11:20
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 08:00 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
11:50
• Nha Trang North Bus Station
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
12:50
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 09:30 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
12:20
• Nha Trang Office
*Belongs to 09:30 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
11:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
13:20
• Nha Trang North Bus Station
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
11:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
14:20
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 11:00 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 11 chỗ
11:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
13:50
• Nha Trang Office
*Belongs to 11:00 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cát Thiên Hải Limousine
Instant booking
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 12 chỗ Massage
11:30
• Pick-up Point Tuy Hoa
2h30m
14:00
• Nha Trang Office
*Belongs to 09:30 16-06-2023 Quy Nhon - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
12:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
14:50
• Nha Trang North Bus Station
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
12:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
15:50
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 12:30 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
12:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
15:20
• Nha Trang Office
*Belongs to 12:30 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
14:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
16:20
• Nha Trang North Bus Station
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
14:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
17:20
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 14:00 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
14:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
16:50
• Nha Trang Office
*Belongs to 14:00 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
15:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
17:50
• Nha Trang North Bus Station
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
15:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
18:20
• Nha Trang Office
*Belongs to 15:30 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
15:30
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
18:50
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 15:30 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
17:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h20m
19:20
• Nha Trang North Bus Station
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
17:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
2h50m
19:50
• Nha Trang Office
*Belongs to 17:00 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
17:00
• Bến xe liên tỉnh Phú Yên
3h20m
20:20
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 17:00 16-06-2023 Tuy Hoa - Nha Trang trip
Cát Thiên Hải Limousine
Instant booking
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 12 chỗ Massage
18:30
• Pick-up Point Tuy Hoa
2h30m
21:00
• Nha Trang Office
*Belongs to 16:30 16-06-2023 Quy Nhon - Nha Trang trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine giường nằm 32 chỗ
19:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h30m
22:00
• Khánh Hòa
*Belongs to 14:00 16-06-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip