loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > limousine Bus ticket from Sai Gon to Cam Lam
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Limousine bus tickets from Sai Gon to Cam Lam - Khanh Hoa

: 113 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 02/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
01:30
• Ngã tư An Sương
8h30m
10:00
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 17:30 05-02-2023 Ca Mau - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến Xe An Sương
8h20m
14:50
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 06:30 06-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:00
• Ngã 4 Bình Phước
7h50m
14:50
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 06:30 06-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
07:45
• Văn phòng quận 5
9h
16:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 08:15 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:45
• Ngã 4 Bình Phước
8h
16:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 08:15 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:00
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
7h25m
16:25
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Sai Gon - Nha Trang (VIP Sang) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:05
• Bến Xe Miền Đông Mới
7h40m
16:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 08:15 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
10h15m
19:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 09:30 06-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:00
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
19:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 09:30 06-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
10:15
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
7h25m
17:40
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 10:15 06-02-2023 Sai Gon - Nha Trang (VIP Sang) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
10:15
• Văn phòng quận 5
9h
19:15
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 10:45 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:30
• Bến Xe Miền Đông Mới
9h15m
19:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 09:30 06-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:15
• Ngã 4 Bình Phước
8h
19:15
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 10:45 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
11:30
• Văn Phòng Phạm Ngũ Lão - Quận 1
7h25m
18:55
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 11:30 06-02-2023 Sai Gon - Nha Trang (VIP Sang) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:35
• Bến Xe Miền Đông Mới
7h40m
19:15
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 10:45 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
10h15m
22:15
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 12:00 06-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:30
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
22:15
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 12:00 06-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:30
• Văn phòng quận 5
9h
21:30
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 13:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:00
• Bến Xe Miền Đông Mới
9h15m
22:15
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 12:00 06-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:30
• Ngã 4 Bình Phước
8h
21:30
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 13:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:50
• Bến Xe Miền Đông Mới
7h40m
21:30
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 13:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
8h35m
02:35
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
18:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h25m
03:25
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:15
• Ngã 4 Bình Phước
8h20m
02:35
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:30
• Bến Xe Miền Đông Mới
8h5m
02:35
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
18:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h25m
03:55
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 19:00 06-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
18:30
• Bến xe Miền Tây
8h55m
03:25
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
18:55
• Ngã Tư An Sương
8h30m
03:25
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• Ngã 4 An Sương
9h30m
04:30
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Long An - Van Gia trip
No prepayment required
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• Bến xe Miền Tây
8h55m
03:55
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 19:00 06-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip