loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Kien Giang > limousine Bus ticket from Sai Gon to Rach Gia
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Limousine bus tickets from Sai Gon to Rach Gia - Kien Giang

: 53 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 27/05/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine phòng đôi 24 chỗ
00:30
• An Suong Crossroads
4h
04:30
• Rach Gia
*Belongs to 17:00 02-06-2023 Da Lat - Ha Tien (RG) trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
07:00
• Tan Phu Office
6h
13:00
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
07:00
• Tan Phu Office
6h20m
13:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 07:00 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:00
• Tan Phu Office
6h
15:00
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:00
• Tan Phu Office
6h20m
15:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 09:00 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:00
• Tan Phu Office
6h
17:00
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:00
• Tan Phu Office
6h20m
17:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 11:00 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
13:00
• Tan Phu Office
6h
19:00
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
13:00
• Tan Phu Office
6h20m
19:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 13:00 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:00
• Tan Phu Office
6h
21:00
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:00
• Tan Phu Office
6h20m
21:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 15:00 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
17:30
• Tan Phu Office
6h
23:30
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
17:30
• Tan Phu Office
6h20m
23:50
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 17:30 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
22:45
• An Suong Intersection
7h
05:45
• Rach Soi Bus Station
*Belongs to 10:00 03-06-2023 Van Gia - Kien Giang trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:00
• Tan Phu Office
6h
05:00
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:00
• Tan Phu Office
6h20m
05:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 23:00 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:01
• Tan Phu Office
6h
05:01
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:01
• Tan Phu Office
6h20m
05:21
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 23:01 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:02
• Tan Phu Office
6h
05:02
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:02
• Tan Phu Office
6h20m
05:22
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 23:02 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:03
• Tan Phu Office
6h
05:03
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:03
• Tan Phu Office
6h20m
05:23
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 23:03 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:04
• Tan Phu Office
6h
05:04
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:04
• Tan Phu Office
6h20m
05:24
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 23:04 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:05
• Tan Phu Office
6h
05:05
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:05
• Tan Phu Office
6h20m
05:25
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 23:05 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:50
• The gate of New Mien Dong Bus Station
4h40m
04:30
• Rach Gia
*Belongs to 17:00 03-06-2023 Da Lat - Ha Tien (RG) trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:55
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
4h35m
04:30
• Rach Gia
*Belongs to 17:00 03-06-2023 Da Lat - Ha Tien (RG) trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:59
• Tan Phu Office
6h
05:59
• Rach Gia Office
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:59
• Tan Phu Office
6h20m
06:19
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
CleanlinessSafe drivingGood service attitude
*Belongs to 23:59 03-06-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required