Minh Trang bus

Compare bus fares and schedules of Minh Trang Bus with others

Easy to book the Buses of Minh Trang

Journey Price
Saigon to Xuyen Moc - Ba Ria-Vung Tau 3 buses / day
Xuyen Moc - Ba Ria-Vung Tau to Saigon 2 buses / day
Saigon to Xuyen Moc - Ba Ria-Vung Tau 3 buses / day
Xuyen Moc - Ba Ria-Vung Tau to Saigon 2 buses / day

diachi_vi Minh Trang bus diachi_en

 Headquarter: QL 55, Phuoc Buu, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu