loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ha Giang > Sleeper Bus ticket from Ben xe My Dinh to Ha Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Ben xe My Dinh to Ha Giang - Ha Giang

: 27 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Cầu Mè
Instant booking
Cầu Mè
Giường nằm 41 chỗ
07:30
• My Dinh Bus Station
7h
14:30
• Ha Giang Bus Station
No prepayment required
Cầu Mè
Instant booking
Cầu Mè
Giường nằm 41 chỗ
09:30
• My Dinh Bus Station
7h
16:30
• Ha Giang Bus Station
No prepayment required
Ngọc Sơn
Instant booking
Ngọc Sơn
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• My Dinh Bus Station
6h
18:30
• Ha Giang Bus Station
Công Thắng (Hà Giang)
Instant booking
Công Thắng (Hà Giang)
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:00
• My Dinh Bus Station (Box 19)
6h
01:00
• Ha Giang Bus Station
Quang Nghị
Instant booking
Quang Nghị
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• No 40 Nguyen Hoang Street
6h40m
02:40
• Ha Giang Bus Station
*Belongs to 16:00 07-06-2023 Quang Ninh - Ha Giang trip
No prepayment required
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• My Dinh Bus station
10h25m
06:40
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
*Belongs to 20:15 07-06-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• My Dinh Bus station
6h45m
03:00
• Hết TT Việt Quang - Bắc Giang - TT Vị Xuyên
*Belongs to 20:15 07-06-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• My Dinh Bus station
8h40m
04:55
• Đỉnh đèo Bắc Sum - Cổng Trời Quản Bạ
*Belongs to 20:15 07-06-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• My Dinh Bus station
6h10m
02:25
• Bac Quang (Intersection 3 - Vinh Tuy - End of Viet Quang TT)
*Belongs to 20:15 07-06-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• My Dinh Bus station
8h15m
04:30
• Minh Tan (Thuan Hoa stopover - Bac Sum pass peak)
*Belongs to 20:15 07-06-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• My Dinh Bus station
7h30m
03:45
• Ha Giang (Vi Xuyen Town - Thuan Hoa stopover)
*Belongs to 20:15 07-06-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• My Dinh Bus station
9h10m
05:25
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
*Belongs to 20:15 07-06-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Bằng Phấn
Instant booking
Bằng Phấn
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• 156 Tran Quang Khai
7h50m
04:20
• Ha Giang Bus Station
No prepayment required
Ngọc Sơn (Hà Giang)
Instant booking
Ngọc Sơn (Hà Giang)
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:30
• My Dinh Bus Station
7h
03:30
• Ha Giang Bus Station
Safe driving
No prepayment required
Bằng Phấn
Instant booking
Bằng Phấn
xe Cabin cung điện 22 phòng
21:00
• My Dinh Bus Station
6h30m
03:30
• Ha Giang Bus Station
No prepayment required
Cầu Mè
Instant booking
Cầu Mè
Giường nằm 41 chỗ
21:00
• My Dinh Bus Station
7h
04:00
• Ha Giang Bus Station
No prepayment required
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• My Dinh Bus station
7h5m
04:05
• Bac Quang (Intersection 3 - Vinh Tuy - End of Viet Quang TT)
*Belongs to 21:00 07-06-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• My Dinh Bus station
8h20m
05:20
• Cổng trời Quản Bạ - Cầu Cán Tỷ
*Belongs to 21:00 07-06-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• My Dinh Bus station
8h5m
05:05
• Quyet Tien (Bac Sum Pass - Quan Ba ​​Heaven Gate)
*Belongs to 21:00 07-06-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• My Dinh Bus station
7h20m
04:20
• Hết TT. Việt Quang - TT. Vị Xuyên
*Belongs to 21:00 07-06-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• My Dinh Bus station
7h50m
04:50
• Minh Tan (Thuan Hoa stopover - Bac Sum pass peak)
*Belongs to 21:00 07-06-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• My Dinh Bus station
8h35m
05:35
• Cầu Cán Tỷ - Ngã 3 Hữu Vinh - Yên Minh
*Belongs to 21:00 07-06-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Quang Nghị
Quang Nghị
Giường nằm 46 chỗ
08:00
• My Dinh Bus Station (Parking Lot 12)
6h30m
14:30
• Ha Giang Bus Station
*Belongs to 08:00 07-06-2023 Ha Noi - Ha Giang trip
Quang Nghị
Quang Nghị
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• My Dinh Bus Station (Parking Lot 12)
6h30m
22:00
• Ha Giang Bus Station
*Belongs to 15:30 07-06-2023 Ha Noi - Ha Giang trip
Quang Nghị
Quang Nghị
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• My Dinh Bus Station (Parking Lot 12)
6h30m
03:30
• Ha Giang Bus Station
*Belongs to 21:00 07-06-2023 Ha Noi - Ha Giang trip
Quang Nghị
Quang Nghị
Giường nằm 46 chỗ
22:30
• My Dinh Bus Station (Parking Lot 12)
6h30m
05:00
• Ha Giang Bus Station
*Belongs to 22:30 07-06-2023 Ha Noi - Ha Giang trip