loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Da Nang to Ha Tinh > Sleeper Bus ticket from Ben xe Trung tam Da Nang to Ha Tinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Ben xe Trung tam Da Nang to Ha Tinh

: 20 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 22/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tuấn Trinh
Instant booking
Tuấn Trinh
Limousine 32 giường phòng
21:00
• Da nang Bus Station
5h30m
02:30
• Bến xe mới Hà Tĩnh
*Belongs to 21:00 30-03-2023 Da Nang - Ha Noi trip
No prepayment required
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Giường nằm 46 chỗ
15:00
• Da nang Bus Station
7h45m
22:45
• Ha Tinh
*Belongs to 15:00 30-03-2023 Da Nang - Quang Ninh trip
No prepayment required
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Limousine 34 Giường VIP
15:00
• Da nang Bus Station
8h15m
23:15
• Bến xe mới Hà Tĩnh
*Belongs to 15:00 30-03-2023 Da Nang - Thai Binh - Hai Phong trip
No prepayment required
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Giường nằm 46 chỗ
15:45
• Da nang Bus Station
8h15m
00:00
• Ha Tinh
*Belongs to 15:45 30-03-2023 Da Nang - Hai Phong trip
No prepayment required
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
19:00
• Da Nang Office
6h30m
01:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
*Belongs to 19:00 30-03-2023 Da Nang - Ha Noi trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:35
• Da nang Bus Station
6h30m
02:05
• Ha Tinh Bus Station
*Belongs to 19:35 30-03-2023 Da Nang - Nghe An trip
No prepayment required
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:35
• Da nang Bus Station
5h30m
01:05
• Ky Anh Bus Station
*Belongs to 19:35 30-03-2023 Da Nang - Nghe An trip
No prepayment required
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
20:00
• Da Nang Office
6h30m
02:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Da Nang - Ha Noi trip
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường phòng 22 chỗ mới
20:15
• Da Nang Office
6h30m
02:45
• Ha Tinh ( Highway 1A )
*Belongs to 20:15 30-03-2023 Da Nang - Ha Noi trip
No prepayment required
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
21:00
• Da nang Bus Station
7h30m
04:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
*Belongs to 18:00 30-03-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
No prepayment required
Dương Hồng
Dương Hồng
Giường nằm 43 chỗ
21:00
• Da nang Bus Station
7h30m
04:30
• Ha Tinh
*Belongs to 21:00 30-03-2023 Da Nang - Vinh trip
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Giường nằm 46 chỗ
16:20
• Da nang Bus Station
8h
00:20
• Ha Tinh
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
21:00
• Da nang Bus Station
6h30m
03:30
• Thị xã Kỳ Anh
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
21:00
• Da nang Bus Station
7h30m
04:30
• Bến xe Hà Tĩnh
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
21:20
• Da nang Bus Station
6h30m
03:50
• Thị xã Kỳ Anh
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
21:20
• Da nang Bus Station
7h30m
04:50
• Bến xe Hà Tĩnh