loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Thanh Hoa > Sleeper Bus ticket from Binh Duong to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Binh Duong to Thanh Hoa - Thanh Hoa

: 11 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 01/04/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long Hải Vân
Instant booking
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bau Bang Folk
32h
17:00
• BigC Thanh Hoa
*Belongs to 11:00 09-04-2023 Ho Chi Minh - Ha Noi trip
No prepayment required
An Bình (Thái Bình)
Instant booking
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Tan Van along National Highway 1A (Binh Duong)
28h
14:00
• Thanh Hoa (along National Route)
*Belongs to 06:30 09-04-2023 Ho Chi Minh - Thai Binh trip
No prepayment required
Hoàng Long Hải Vân
Instant booking
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Bau Bang Folk
32h
22:00
• BigC Thanh Hoa
*Belongs to 16:00 09-04-2023 Ho Chi Minh - Ha Noi trip
No prepayment required
Đức Hà
Giường nằm 40 chỗ
• Bến Cát Bus Station
28h
19:00
• BigC Thanh Hoa
Nam Thanh
Nam Thanh
Giường nằm 40 chỗ (Có WC)
04:00
• Go Dau Roundabout
21h
01:00
• Southern bus station in Thanh Hoa
Anh Hào
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Binh Duong Bus Station
22h35m
06:35
• Thanh Hoa
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Song Than Overpass
35h32m
19:32
• Thanh Hoa (along National Route)
*Belongs to 07:00 09-04-2023 Ho Chi Minh - Hai Phong trip
No prepayment required
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Song Than Overpass
35h32m
02:32
• Thanh Hoa (along National Route)
*Belongs to 14:00 09-04-2023 Ho Chi Minh - Hai Phong trip
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Song Than Overpass
35h32m
06:32
• Thanh Hoa (along National Route)
*Belongs to 18:00 09-04-2023 Ho Chi Minh - Hai Phong trip