loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Yen to Binh Duong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Phu Yen to Binh Duong

: 85 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 29/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long Hải Vân
Instant booking
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Tuy Hòa - Ngã ba vòng xoay QL1A
12h
22:00
• Ngã 3 Bàu Bàng
*Belongs to 11:00 01-04-2023 Ha Noi - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Hoàng Long Hải Vân
Instant booking
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Tuy Hòa - Ngã ba vòng xoay QL1A
12h
03:00
• Ngã 3 Bàu Bàng
*Belongs to 16:00 01-04-2023 Ha Noi - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Sông Hinh
13h35m
04:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Sông Hinh
14h25m
05:25
• Bến xe khách thị xã Bến Cát
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Sông Hinh
13h50m
04:50
• Bến xe khách Bình Dương
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Giường nằm 36 chỗ
15:02
• Bến xe Sơn Hòa
13h55m
04:57
• Bến xe Bình Dương
Tuấn Trung
Instant booking
Tuấn Trung
Limousine 34 giường
15:30
• Bến Xe Sông Hinh
11h50m
03:20
• AEON MALL Bình Dương
*Belongs to 20:30 02-04-2023 Dak Lak - Sai Gon (SH) trip
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
15:30
• Vòng Xoay Thuận Thảo
12h30m
04:00
• Bến Cát QL13
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
15:30
• Vòng Xoay Thuận Thảo
12h
03:30
• Cổng chào Bàu Bàng QL13
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
16:00
• Bến xe Nam Tuy Hòa
11h30m
03:30
• Cổng chào Bàu Bàng QL13
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
16:00
• Bến xe Nam Tuy Hòa
12h
04:00
• Bến Cát QL13
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• Bến Xe Sông Hinh
9h40m
01:40
• Vòng Xoay Gò Đậu
*Belongs to 16:00 02-04-2023 Song Hinh (QL 14) - BXMD trip
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Giường nằm 36 chỗ
16:02
• Sơn Hòa
12h55m
04:57
• Bến xe Bình Dương
*Belongs to 15:02 02-04-2023 Phu Yen - Binh Duong trip
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
12h5m
04:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
12h55m
05:25
• Bến xe khách thị xã Bến Cát
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
12h20m
04:50
• Bến xe khách Bình Dương
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
16:30
• Tây Hòa QL29
11h30m
04:00
• Bến Cát QL13
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
16:30
• Tây Hòa QL29
11h
03:30
• Cổng chào Bàu Bàng QL13
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Giường nằm 36 chỗ
16:47
• Phú Hòa
12h10m
04:57
• Bến xe Bình Dương
*Belongs to 15:02 02-04-2023 Phu Yen - Binh Duong trip
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Văn Phòng Tuy Hòa
11h55m
05:25
• Bến xe khách thị xã Bến Cát
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Văn Phòng Tuy Hòa
11h20m
04:50
• Bến xe khách Bình Dương
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Văn Phòng Tuy Hòa
11h5m
04:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Giường nằm 36 chỗ
17:32
• Phú Lâm
11h25m
04:57
• Bến xe Bình Dương
*Belongs to 15:02 02-04-2023 Phu Yen - Binh Duong trip
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
18:00
• Bến Xe Sông Hinh
10h
04:00
• Bến Cát QL13
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine 34 giường
18:00
• Bến Xe Sông Hinh
9h30m
03:30
• Cổng chào Bàu Bàng QL13
*Belongs to 15:30 02-04-2023 Phu Yen - Dong Nai trip
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
18:05
• Cây xăng Hòa Xuân Tây
10h45m
04:50
• Bến xe khách Bình Dương
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
18:05
• Cây xăng Hòa Xuân Tây
10h30m
04:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Giường nằm 40 chỗ
18:05
• Cây xăng Hòa Xuân Tây
11h20m
05:25
• Bến xe khách thị xã Bến Cát
*Belongs to 17:30 02-04-2023 Tuy Hoa - Binh Duong trip
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
18:30
• Phú Yên (dọc QL1A)
10h30m
05:00
• Bến xe khách Bình Dương
*Belongs to 12:30 02-04-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine giường nằm 32 chỗ
20:00
• Phú Yên (dọc QL1A)
10h30m
06:30
• Bến xe khách Bình Dương
*Belongs to 14:30 02-04-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip