loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Yen to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Phu Yen to Khanh Hoa

: 51 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:15
• Tuy Hòa QL1A
3h
03:15
• Nha Trang South Bus Station
*Belongs to 14:00 10-06-2023 Hue - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:15
• Tuy Hòa QL1A
1h30m
01:45
• Vạn Ninh, Vạn Giã
*Belongs to 14:00 10-06-2023 Hue - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:15
• Tuy Hòa QL1A
2h
02:15
• Ninh Hoà
*Belongs to 14:00 10-06-2023 Hue - Nha Trang trip
No prepayment required
Thuận Thảo
Instant booking
Thuận Thảo
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Tuy Hoa Booking Office
2h20m
20:20
• Thanh Three-way Crossroad
*Belongs to 18:00 11-06-2023 Tuy Hoa - Ben xe Mien Tay trip
Thuận Thảo
Instant booking
Thuận Thảo
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Tuy Hoa Booking Office
3h10m
21:10
• Cam Ranh
*Belongs to 18:00 11-06-2023 Tuy Hoa - Ben xe Mien Tay trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
18:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h30m
21:00
• Khánh Hòa
*Belongs to 12:30 11-06-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Hưng Thịnh
Instant booking
Hưng Thịnh
Limousine Giường nằm 34 chỗ
19:30
• Phu Lam Croadroad
1h50m
21:20
• Nha Trang yarn factory
*Belongs to 13:00 11-06-2023 Quang Ngai - Ho Chi Minh trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine giường nằm 32 chỗ
19:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h30m
22:00
• Khánh Hòa
*Belongs to 14:00 11-06-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
Quỳnh Nhật
Limousine 24 phòng
17:05
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h20m
19:25
• Thanh Three-way Crossroad
Thuận Thảo
Thuận Thảo
Limousine 34 giường
• Tuy Hoa Booking Office
2h20m
21:05
• Thanh Three-way Crossroad
Thuận Thảo
Thuận Thảo
Limousine 34 giường
• Tuy Hoa Booking Office
3h10m
21:55
• Cam Ranh
Quỳnh Nhật
Quỳnh Nhật
Limousine 34 phòng
19:05
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h20m
21:25
• Thanh Three-way Crossroad
Hà Linh
Hà Linh
Giường nằm 40 chỗ
01:05
• Phu Yen (along 1A National Route)
4h10m
05:15
• VP Diên Khánh
*Belongs to 17:00 10-06-2023 Da Nang - Ninh Thuan trip
No prepayment required
Hà Linh
Hà Linh
Giường nằm 40 chỗ
01:05
• Phu Yen (along 1A National Route)
4h25m
05:30
• Nha Trang Office
*Belongs to 17:00 10-06-2023 Da Nang - Ninh Thuan trip
No prepayment required
Hà Linh
Hà Linh
Giường nằm 40 chỗ
01:05
• Phu Yen (along 1A National Route)
5h10m
06:15
• Cam Ranh City
*Belongs to 17:00 10-06-2023 Da Nang - Ninh Thuan trip
No prepayment required
Hà Linh
Hà Linh
Giường nằm 40 chỗ
01:05
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h40m
03:45
• Van Gia Bus Station
*Belongs to 17:00 10-06-2023 Da Nang - Ninh Thuan trip
No prepayment required
An Phú Buslines
An Phú Buslines
Giường nằm 44 chỗ
20:45
• Phu Yen (along 1A National Route)
1h45m
22:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 18:30 11-06-2023 BX Quy Nhon - BX Nga 4 Ga trip
Trọng Thuỷ Limousine
Trọng Thuỷ Limousine
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Phu Yen (along 1A National Route)
1h30m
22:30
• Thanh Three-way Crossroad
*Belongs to 16:45 11-06-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
20:45
• Phu Yen (along 1A National Route)
1h30m
22:15
• Khánh Hòa
*Belongs to 15:00 11-06-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
21:15
• Phu Yen (along 1A National Route)
1h30m
22:45
• Khánh Hòa
*Belongs to 15:30 11-06-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:16
• Phu Yen (along 1A National Route)
1h30m
22:46
• Khánh Hòa
*Belongs to 15:31 11-06-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Ngàn Hà (Bình Định)
Ngàn Hà (Bình Định)
Limousine 22 phòng đơn
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h
22:30
• Thanh Three-way Crossroad
Phi Long (Cánh Cam)
Giường nằm 40 chỗ
17:10
• Phu Yen (Along 1A National Route)
2h20m
19:30
• Thanh Three-way Crossroad
Bình Minh Tải
Bình Minh Tải
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Tuy Hoa City
2h
22:00
• Nha Trang City
Văn Vinh (Quảng Ngãi)
Limousine 22 Phòng
19:21
• Tuy Hoa City
2h20m
21:41
• Nha Trang City
Đình Nhân
Đình Nhân
Limousine 34 Phòng
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h
23:50
• Thanh Three-way Crossroad
Đình Nhân
Đình Nhân
Cabin 22 Phòng (WC)
21:50
• Phu Yen (along 1A National Route)
2h
23:50
• Thanh Three-way Crossroad
An Phú Buslines
An Phú Buslines
Limousine 24 Phòng
• Phu Yen (along 1A National Route)
1h45m
22:16
• Khánh Hòa