loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Thuan > Sleeper Bus ticket from Sai Gon to Mui Ne
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Sai Gon to Mui Ne - Binh Thuan

: 18 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 02/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Limousine 34 giường
06:30
• VP Sài Gòn
5h10m
11:40
• VP Mũi Né
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Giường nằm 41 chỗ
10:30
• VP Sài Gòn
5h10m
15:40
• VP Mũi Né
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:00
• Trạm SG
4h20m
15:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 11:00 08-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Limousine 22 Giường
11:30
• VP Sài Gòn
5h10m
16:40
• VP Mũi Né
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Limousine 34 giường
12:30
• VP Sài Gòn
5h10m
17:40
• VP Mũi Né
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
12:30
• Trạm SG
4h20m
16:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 12:30 08-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Limousine 22 Giường
13:30
• VP Sài Gòn
5h10m
18:40
• VP Mũi Né
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Giường nằm 41 chỗ
15:00
• VP Sài Gòn
5h10m
20:10
• VP Mũi Né
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
16:00
• Trạm SG
4h20m
20:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 16:00 08-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Limousine 34 giường
16:45
• VP Sài Gòn
5h10m
21:55
• VP Mũi Né
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Limousine 34 giường
18:45
• VP Sài Gòn
5h10m
23:55
• VP Mũi Né
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Limousine 34 giường
19:30
• VP Sài Gòn
5h10m
00:40
• VP Mũi Né
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:15
• Trạm SG
4h20m
01:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 21:15 08-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
19:30
• Trạm SG
4h20m
23:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
Hạnh Cafe
Hạnh Cafe
Giường nằm 41 chỗ
22:00
• VP Sài Gòn
4h30m
02:30
• VP Mũi Né
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
22:10
• Cây xăng Phương Trang
4h10m
02:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)