loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Pick-up point
 • Quận 1 (12)
 • Cần Giờ (96)
 • Quận 7 (24)
 • Quận 4 (12)
 • Nhà Bè (48)
Drop-off point
 • Quận 7 (24)
 • Quận 4 (12)
 • Cần Giờ (96)
 • Quận 1 (12)
 • Nhà Bè (48)
Types of seat

Thanh Phuc Limousine bus tickets from Sai Gon to Sai Gon

: 24 trips
Sort by:
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Văn phòng Quận 1
2h
21:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
19:05
• Phạm Ngũ Lão (đối diện bến xe bus công viên 23/9)
1h55m
21:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND
*Belongs to 19:00 12-08-2022 Sai Gon - Can Gio trip
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Văn phòng Quận 1
2h
11:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Văn phòng Cần Giờ
2h
06:00
• Văn phòng Quận 1
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Văn phòng Cần Giờ
2h
14:00
• Văn phòng Quận 1
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Văn phòng Cần Giờ
2h
16:00
• Văn phòng Quận 1
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Văn phòng Quận 1
2h
17:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Văn phòng Cần Giờ
2h
10:00
• Văn phòng Quận 1
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Văn phòng Cần Giờ
2h
07:00
• Văn phòng Quận 1
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Văn phòng Quận 1
2h
13:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND

Rate your ticket searching experiences

Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Văn phòng Quận 1
2h
19:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Văn phòng Quận 1
2h
15:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Văn phòng Cần Giờ
2h
12:00
• Văn phòng Quận 1
95,000VND
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Văn phòng Cần Giờ
1h55m
06:55
• Phạm Ngũ Lão (đối diện bến xe bus công viên 23/9)
95,000VND
*Belongs to 05:00 12-08-2022 Can Gio - Sai Gon trip
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
11:05
• Phạm Ngũ Lão (đối diện bến xe bus công viên 23/9)
1h55m
13:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND
*Belongs to 11:00 12-08-2022 Sai Gon - Can Gio trip
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Văn phòng Cần Giờ
1h55m
09:55
• Phạm Ngũ Lão (đối diện bến xe bus công viên 23/9)
95,000VND
*Belongs to 08:00 12-08-2022 Can Gio - Sai Gon trip
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Văn phòng Cần Giờ
1h55m
15:55
• Phạm Ngũ Lão (đối diện bến xe bus công viên 23/9)
95,000VND
*Belongs to 14:00 12-08-2022 Can Gio - Sai Gon trip
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
15:05
• Phạm Ngũ Lão (đối diện bến xe bus công viên 23/9)
1h55m
17:00
• Văn phòng Cần Giờ
95,000VND
*Belongs to 15:00 12-08-2022 Sai Gon - Can Gio trip
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Văn phòng Cần Giờ
1h55m
05:55
• Phạm Ngũ Lão (đối diện bến xe bus công viên 23/9)
95,000VND
*Belongs to 04:00 12-08-2022 Can Gio - Sai Gon trip
Thành Phúc Limousine
Thành Phúc Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Văn phòng Cần Giờ
1h55m
11:55
• Phạm Ngũ Lão (đối diện bến xe bus công viên 23/9)
95,000VND
*Belongs to 10:00 12-08-2022 Can Gio - Sai Gon trip