Xe Minh Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình xe Minh Nghĩa với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Minh Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
Tuy Phong - Bình Thuận đi Sài Gòn 17 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Phan Rí - Bình Thuận 17 chuyến/ngày
Phan Rí - Bình Thuận đi Sài Gòn 17 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Bắc Bình - Bình Thuận 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Minh Nghĩa

 Trụ sở: 01 Đinh Tiên Hoàng, Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận