loading
Bus
Flight | 1,886k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Ha Noi > An Phu Quy Bus ticket from Vinh to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Pick-up point
 • Vinh (51)
 • Diễn Châu (16)
 • Quỳnh Lưu (32)
 • Hoàng Mai (16)
 • Cửa Lò (14)
Drop-off point
 • Hoàng Mai (34)
 • Nam Từ Liêm (17)
 • Long Biên (17)
Types of seat

An Phu Quy bus tickets from Vinh - Nghe An to Ha Noi

: 17 trips
Sort by:
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
22:00
• Bến xe Bắc Vinh
6h
04:00
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND
13 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
14:00
• Bến xe Bắc Vinh
6h
20:00
• Bến xe Nước Ngầm
360,000VND
18 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
10:05
• Bến xe Bắc Vinh
6h
16:05
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND
28 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
10:00
• Bến xe Bắc Vinh
6h
16:00
• Bến xe Nước Ngầm
360,000VND
16 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
23:07
• Bến xe Bắc Vinh
6h
05:07
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND
11 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
14:05
• Bến xe Bắc Vinh
6h
20:05
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND
27 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
23:05
• Bến xe Bắc Vinh
6h
05:05
• Bến xe Nước Ngầm
360,000VND
14 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
23:08
• Bến xe Bắc Vinh
6h
05:08
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND
10 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
22:06
• Bến xe Bắc Vinh
6h
04:06
• Bến xe Nước Ngầm
360,000VND
11 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
23:03
• Bến xe Bắc Vinh
6h
05:03
• Bến xe Nước Ngầm
360,000VND
6 seats left

Rate your ticket searching experiences

An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
23:00
• Bến xe Bắc Vinh
6h
05:00
• Bến xe Nước Ngầm
360,000VND
13 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
23:01
• Bến xe Bắc Vinh
6h
05:01
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND
13 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
22:05
• Bến xe Bắc Vinh
6h
04:05
• Bến xe Nước Ngầm
360,000VND
12 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
12:00
• Bến xe Bắc Vinh
6h
18:00
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND
21 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
08:30
• Bến xe Bắc Vinh
6h
14:30
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND
13 seats left
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
08:35
• Bến xe Bắc Vinh
6h
14:35
• Bến xe Nước Ngầm
360,000VND
12 seats left
An Phú Quý
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
• Bến xe Bắc Vinh
6h
23:05
• Bến xe Nước Ngầm
240,000VND