loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Soc Trang to Sai Gon > Anh Tuan (Bac Lieu) Bus ticket from Soc Trang to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Sóc Trăng (30)
  • Sóc Trăng (30)
Drop-off Point
 • Bình Tân (30)
  • Bến xe Miền Tây (15)
  • Bình Tân (15)
 • Quận 11 (30)
  • Quận 11 (15)
  • VP Sài Gòn (15)
 • Quận 6 (15)
  • Quận 6 (15)
 • Quận 1 (15)
  • Quận 1 (15)
 • Quận 10 (15)
  • Quận 10 (15)
 • Quận 3 (15)
  • Quận 3 (15)
 • Quận 5 (15)
  • Quận 5 (15)
 • Quận 4 (15)
  • Quận 4 (15)
 • Quận 8 (15)
  • Quận 8 (15)
Seat types

Anh Tuan (Bac Lieu) bus tickets from Soc Trang - Soc Trang to Sai Gon

: 30 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1565942542546.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
00:00
• Soc Trang City
4h45m
04:45
• Sai Gon Office
170,000 VND
*Belongs to 22:30 08-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
16:00
• Soc Trang City
4h30m
20:30
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 14:30 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
15:00
• Soc Trang City
4h30m
19:30
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 13:30 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
16:00
• Soc Trang City
4h45m
20:45
• Sai Gon Office
170,000 VND
*Belongs to 14:30 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:00
• Soc Trang City
4h45m
17:45
• Sai Gon Office
170,000 VND
*Belongs to 11:30 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
22:45
• Soc Trang City
4h30m
03:15
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 21:15 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565942542546.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 13 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:30
• Soc Trang City
5h
04:30
• Sai Gon Office
280,000 VND
*Belongs to 22:00 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
23:00
• Soc Trang City
4h30m
03:30
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 21:30 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565942542546.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
00:00
• Soc Trang City
4h30m
04:30
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 22:30 08-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565942542546.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 13 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:30
• Soc Trang City
4h45m
16:15
• Mien Tay Bus Station
280,000 VND
*Belongs to 10:00 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
20:45
• Soc Trang City
4h30m
01:15
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 19:15 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565942542546.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
01:00
• Soc Trang City
4h45m
05:45
• Sai Gon Office
170,000 VND
*Belongs to 23:30 08-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565942542546.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 13 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:30
• Soc Trang City
4h45m
04:15
• Mien Tay Bus Station
280,000 VND
*Belongs to 22:00 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
11:00
• Soc Trang City
4h45m
15:45
• Sai Gon Office
170,000 VND
*Belongs to 09:30 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
21:45
• Soc Trang City
4h45m
02:30
• Sai Gon Office
170,000 VND
*Belongs to 20:15 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
21:45
• Soc Trang City
4h30m
02:15
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 20:15 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565942542546.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
00:45
• Soc Trang City
4h30m
05:15
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 23:15 08-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565942542546.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 13 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:30
• Soc Trang City
5h
16:30
• Sai Gon Office
280,000 VND
*Belongs to 10:00 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon (VIP) trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
14:30
• Soc Trang City
4h30m
19:00
• Mien Tay Bus Station
170,000 VND
*Belongs to 13:00 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip
//static.vexere.com/production/images/1565943202924.jpeg?w=250&h=250
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
4.1
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
23:00
• Soc Trang City
4h45m
03:45
• Sai Gon Office
170,000 VND
*Belongs to 21:30 09-07-2020 Bac Lieu - Sai Gon trip