loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Tho to Tuyen Quang > Bus ticket from Doan Hung to Tuyen Quang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Pick-up point
 • Đoan Hùng (16)
Drop-off point
 • Tuyên Quang (6)
 • Chiêm Hóa (6)
 • Hàm Yên (2)
 • Na Hang (2)
Types of seat

Bao Yen bus tickets from Doan Hung - Phu Tho to Tuyen Quang

: 16 trips
Sort by:
Bảo Yến
Ghế ngồi 29 chỗ
10:30
• Cầu Hai
1h10m
11:40
• Bến xe Tuyên Quang
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:50
• Bến xe Đoan Hùng
0h50m
10:40
• Bến xe Tuyên Quang
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:50
• Bến xe Đoan Hùng
1h40m
11:30
• KM 24
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:50
• Bến xe Đoan Hùng
2h40m
12:30
• Bến xe huyện Chiêm Hóa
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:50
• Bến xe Đoan Hùng
2h10m
12:00
• Hòa Phú
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:50
• Bến xe Đoan Hùng
3h2m
12:52
• Đài Thị
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Cầu Hai
1h10m
10:40
• Bến xe Tuyên Quang
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Cầu Hai
3h22m
12:52
• Đài Thị
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Ghế ngồi 29 chỗ
10:50
• Bến xe Đoan Hùng
0h50m
11:40
• Bến xe Tuyên Quang
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Cầu Hai
3h57m
13:27
• Bến xe thị trấn Na Hang
Not available on VeXeRe

Rate your ticket searching experiences

Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Cầu Hai
2h
11:30
• KM 24
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Cầu Hai
3h
12:30
• Bến xe huyện Chiêm Hóa
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Bảo Yến
Ghế ngồi 45 chỗ
• Cầu Hai
1h10m
23:40
• Bến xe Tuyên Quang
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:50
• Bến xe Đoan Hùng
3h37m
13:27
• Bến xe thị trấn Na Hang
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Bảo Yến
Ghế ngồi 45 chỗ
• Bến xe Đoan Hùng
0h50m
23:40
• Bến xe Tuyên Quang
Not available on VeXeRe
Bảo Yến
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Cầu Hai
2h30m
12:00
• Hòa Phú
Not available on VeXeRe
infoThe above list does not include all trips for this route.