loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Bac Ninh to Cao Bang > Bus ticket from Bac Ninh to Cao Bang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Bac Ninh - Bac Ninh to Cao Bang

: 14 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
10h
19:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
10h30m
19:30
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
8h30m
17:30
• Bến xe Cao Bằng cũ
*Belongs to 09:00 13-02-2023 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
9h30m
18:30
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
*Belongs to 09:00 13-02-2023 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
9h15m
18:15
• Công An huyện Phục Hòa
*Belongs to 09:00 13-02-2023 Bac Ninh - Phuc Hoa - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Bắc Ninh
7h
03:00
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Bắc Ninh
10h30m
07:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Bắc Ninh
9h15m
05:45
• Công An huyện Phục Hòa
*Belongs to 20:30 13-02-2023 Bac Ninh - Phuc Hoa - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe Bắc Ninh
9h30m
06:30
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
*Belongs to 21:00 13-02-2023 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Tuấn Minh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Cầu Đại Phúc
3h30m
23:00
• Bến xe Trùng Khánh
Tuấn Minh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Cầu Đại Phúc
3h
22:30
• Chi cục thuế Đông Khê
Tuấn MInh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
21:30
• Cầu Đại Phúc
3h
00:30
• Chi cục thuế Đông Khê
Tuấn MInh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
21:30
• Cầu Đại Phúc
3h30m
01:00
• Bến xe mới Cao Bằng
Tuấn MInh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
21:30
• Cầu Đại Phúc
3h
00:30
• Bến xe mới Cao Bằng