loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Bac Ninh to Cao Bang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Bắc Ninh (12)
 • Từ Sơn (9)
 • Quế Võ (8)
 • Yên Phong (7)
Drop-off point
 • Trùng Khánh (9)
 • Hòa An (8)
 • Quảng Uyên (6)
 • Cao Bằng (4)
 • Phục Hòa (4)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Bac Ninh to Cao Bang

: 31 trips
Sort by:
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Bắc Ninh
10h30m
07:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
300,000VND
40 seats left
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Bắc Ninh
7h
15:00
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
250,000VND
40 seats left
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Bắc Ninh
7h
03:00
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
250,000VND
40 seats left
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
10h
19:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
300,000VND
40 seats left
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
10h30m
19:30
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
300,000VND
40 seats left
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe Bắc Ninh
10h
07:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
300,000VND
40 seats left
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Khu công nghiệp VSIP
8h45m
03:00
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 20:00 01-12-2022 Bac Ninh - BX Cao Bang trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
9h
05:45
• Công An huyện Phục Hòa
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 20:30 01-12-2022 Bac Ninh - Phuc Hoa - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
19:20
• Khu Công Nghiệp Yên Phong
7h40m
03:00
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 20:00 01-12-2022 Bac Ninh - BX Cao Bang trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
9h15m
18:15
• Công An huyện Phục Hòa
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 09:00 01-12-2022 Bac Ninh - Phuc Hoa - Trung Khanh trip

Rate your ticket searching experiences

Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe Bắc Ninh
9h30m
06:30
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
280,000VND
40 seats left
*Belongs to 21:00 01-12-2022 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
9h
18:15
• Công An huyện Phục Hòa
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 09:00 01-12-2022 Bac Ninh - Phuc Hoa - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
9h30m
07:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
300,000VND
40 seats left
*Belongs to 21:00 01-12-2022 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Bến xe Bắc Ninh
9h30m
18:30
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
280,000VND
40 seats left
*Belongs to 09:00 01-12-2022 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Siêu thị Từ Sơn
8h30m
03:00
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 20:00 01-12-2022 Bac Ninh - BX Cao Bang trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
9h
18:30
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
280,000VND
40 seats left
*Belongs to 09:00 01-12-2022 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
10h15m
07:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
300,000VND
40 seats left
*Belongs to 20:30 01-12-2022 Bac Ninh - Phuc Hoa - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe Bắc Ninh
8h30m
05:30
• Bến xe Cao Bằng cũ
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 21:00 01-12-2022 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Khu công nghiệp VSIP
10h45m
19:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
300,000VND
40 seats left
*Belongs to 09:00 01-12-2022 Bac Ninh - Cao Bang - Trung Khanh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
06:15
• Khu công nghiệp VSIP
8h45m
15:00
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 08:00 01-12-2022 Bac Ninh - BX Cao Bang trip