loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ha Tinh > Bus ticket from Ben xe Nuoc Ngam to Ha Tinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ben xe Nuoc Ngam to Ha Tinh - Ha Tinh

: 6 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Bến xe Nước Ngầm
6h
00:00
• Hà Tĩnh
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Ha Noi - Quang Binh trip
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
6h
00:20
• Hà Tĩnh
*Belongs to 18:20 13-02-2023 Ha Noi - Quang Binh trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
19:00
• Bến xe Nước Ngầm
7h
02:00
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường phòng 22 chỗ mới
19:15
• Bến xe Nước Ngầm
7h
02:15
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:15 13-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
19:30
• Bến xe Nước Ngầm
7h
02:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:30 13-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Thiên Trung
Thiên Trung
Limousine 34 giường
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
10:31
• Hà Tĩnh