loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Dinh to Ninh Thuan > Bus ticket from Binh Dinh to Phan Rang-Thap Cham
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Dinh to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan

: 52 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
01:00
• Ngã 3 Phú Tài
6h55m
07:55
• Vp Phan Rang
*Belongs to 19:30 12-02-2023 Da Nang - Phan Rang trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
14:00
• Bến xe Vĩnh Thạnh
10h15m
00:15
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:00 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
14:30
• Bến xe Vĩnh Thạnh
10h15m
00:45
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
14:31
• Bến xe Vĩnh Thạnh
10h15m
00:46
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:31 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
15:00
• Trạm Tây Sơn
9h15m
00:15
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:00 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
15:30
• Trạm Tây Sơn
9h15m
00:45
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
15:31
• Trạm Tây Sơn
9h15m
00:46
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:31 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
17:01
• Bình Định (dọc QL1A)
6h
23:01
• Ninh Thuận
*Belongs to 12:31 13-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
17:45
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
6h30m
00:15
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:00 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
18:00
• Bình Định (dọc QL1A)
6h
00:00
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 14:30 13-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
18:15
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
6h30m
00:45
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:16
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
6h30m
00:46
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:31 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
20:35
• Bình Định (dọc QL1A)
5h50m
02:25
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 17:00 13-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip
Hà Linh
Instant booking
Hà Linh
Giường nằm 40 chỗ
23:20
• Bến xe Quy Nhơn
8h25m
07:45
• Tp. Phan Rang
*Belongs to 17:00 13-02-2023 Da Nang - Ninh Thuan trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:30
• Vp. Bồng Sơn
8h
21:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 13:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Bến xe khách Phù Mỹ
7h20m
21:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 13:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:30
• Bến xe khách Phù Cát
7h
21:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 13:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:50
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
6h40m
21:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 13:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
15:10
• Ngã 3 Diêu Trì
6h20m
21:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 13:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• Big C Quy Nhơn
6h
21:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 13:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
18:00
• Vp. Bồng Sơn
8h
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
18:30
• Vp. Bồng Sơn
8h
02:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
18:31
• Vp. Bồng Sơn
8h
02:31
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:31 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
18:40
• Bến xe khách Phù Mỹ
7h20m
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
19:00
• Bến xe khách Phù Cát
7h
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
19:10
• Bến xe khách Phù Mỹ
7h20m
02:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
19:11
• Bến xe khách Phù Mỹ
7h20m
02:31
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:31 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
19:20
• Siêu thị Coop Mart Thị xã An Nhơn
6h40m
02:00
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
19:30
• Bến xe khách Phù Cát
7h
02:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
19:31
• Bến xe khách Phù Cát
7h
02:31
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 18:31 13-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required