loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Binh Phuoc
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-offTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon codeBus operator ensures preventative measures, such as car cleaning & disinfecting, hand sanitizer, ...You can track bus location when moving
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Thuận An (2514)
 • Thủ Dầu Một (1902)
 • Bàu Bàng (1054)
 • Bến Cát (929)
 • Tân Uyên (24)
 • Phú Giáo (15)
 • Bắc Tân Uyên (2)
 • Dĩ An (1)
Drop-off point
 • Chơn Thành (1730)
 • Lộc Ninh (1092)
 • Hớn Quản (1050)
 • Bình Long (714)
 • Đồng Xoài (264)
 • Bù Đốp (252)
 • Đồng Phú (200)
 • Phước Long (58)
 • Bù Gia Mập (28)
 • Bù Đăng (21)
Types of seat
Rating
& up (242)
& up (273)
& up (281)
& up (283)

Find the cheapest bus tickets from Binh Duong to Binh Phuoc

: 338 trips
Sort by:
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
18:00
• Bình Dương
1h15m
19:15
• Vp. Đồng Xoài
220,000VND
Only 1 seat left
*Belongs to 17:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
19:00
• Bình Dương
2h15m
21:15
• Vp. Phước Long
240,000VND
3 available seats
*Belongs to 18:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:00
• Bình Dương
1h15m
13:15
• Vp. Đồng Xoài
220,000VND
5 available seats
*Belongs to 11:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
19:00
• Bình Dương
2h40m
21:40
• Vp. Đa Kia
240,000VND
3 available seats
*Belongs to 18:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
22:00
• Bình Dương
2h45m
00:45
• Vp. Đắk Ơ
220,000VND
11 available seats
*Belongs to 21:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Dak O trip
Notice
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
11:10
• Bình Dương
1h35m
12:45
• Chợ Minh Lập
180,000VND
8 available seats
*Belongs to 10:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Dong Xoai trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:00
• Bình Dương
1h15m
17:15
• Vp. Đồng Xoài
220,000VND
5 available seats
*Belongs to 15:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
10:00
• Bình Dương
1h15m
11:15
• Vp. Đồng Xoài
220,000VND
2 available seats
*Belongs to 09:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:00
• Bình Dương
2h15m
14:15
• Vp. Phước Long
240,000VND
5 available seats
*Belongs to 11:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:00
• Bình Dương
2h40m
18:40
• Vp. Đa Kia
240,000VND
5 available seats
*Belongs to 15:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip

Rate your ticket searching experiences

Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
18:00
• Bình Dương
2h45m
20:45
• Vp. Đắk Ơ
220,000VND
10 available seats
*Belongs to 17:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Dak O trip
Notice
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:11
• Bình Dương
1h15m
13:26
• Vp. Đồng Xoài
220,000VND
4 available seats
*Belongs to 11:01 03-07-2022 Ho Chi Minh - Dong Xoai trip
Notice
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
14:10
• Bình Dương
1h15m
15:25
• Vp. Đồng Xoài
220,000VND
3 available seats
*Belongs to 13:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Dong Xoai trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:00
• Bình Dương
2h40m
17:40
• Vp. Đa Kia
240,000VND
2 available seats
*Belongs to 14:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
19:00
• Bình Dương
1h15m
20:15
• Vp. Đồng Xoài
220,000VND
3 available seats
*Belongs to 18:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Notice
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
11:10
• Bình Dương
1h15m
12:25
• Vp. Đồng Xoài
180,000VND
8 available seats
*Belongs to 10:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Dong Xoai trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
13:01
• Bình Dương
2h40m
15:41
• Vp. Đa Kia
200,000VND
9 available seats
*Belongs to 12:01 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
14:00
• Bình Dương
2h40m
16:40
• Vp. Đa Kia
240,000VND
3 available seats
*Belongs to 13:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Phuóc Long trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
18:00
• Bình Dương
2h15m
20:15
• Vp. Phước Long
200,000VND
10 available seats
*Belongs to 17:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Dak O trip
Notice
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:10
• Bình Dương
1h15m
16:25
• Vp. Đồng Xoài
220,000VND
4 available seats
*Belongs to 14:00 03-07-2022 Ho Chi Minh - Dong Xoai trip