loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Binh Phuoc
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateBus operator ensures preventative measures, such as car cleaning & disinfecting, hand sanitizer, ...
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Thuận An (1462)
 • Thủ Dầu Một (1063)
 • Bàu Bàng (666)
 • Bến Cát (578)
 • Phú Giáo (18)
 • Tân Uyên (16)
 • Bắc Tân Uyên (12)
 • Dĩ An (1)
Drop-off point
 • Lộc Ninh (1396)
 • Chơn Thành (1098)
 • Hớn Quản (798)
 • Bình Long (731)
 • Bù Đốp (698)
 • Đồng Xoài (104)
 • Phước Long (16)
 • Bù Đăng (2)
Types of seat
Rating
& up (152)
& up (4)

Find the cheapest bus tickets from Binh Duong to Binh Phuoc

: 179 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
20:30
• Bến Cát
2h
22:30
• Bến xe Bù Đốp
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Thanh Le Park
2h30m
21:30
• Bến xe Bù Đốp
170,000VND
15 available seats
*Belongs to 18:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Binh Duong Aeon Mall
3h
21:30
• Bến xe Bù Đốp
170,000VND
15 available seats
*Belongs to 18:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
20:00
• Thanh Le Park
1h
21:00
• Chơn Thành
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Thanh Le Park
2h
19:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Binh Duong Aeon Mall
1h30m
17:00
• Chơn Thành
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 15:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• Binh Duong Aeon Mall
3h
12:30
• Bến xe Bù Đốp
170,000VND
12 available seats
*Belongs to 09:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• Binh Duong Aeon Mall
3h
16:30
• Bến xe Bù Đốp
170,000VND
15 available seats
*Belongs to 13:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h10m
19:40
• Bến xe Bình Long
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 17:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Bến Cát
1h10m
16:40
• Bến xe Bình Long
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Thanh Le Park
1h40m
19:40
• Bến xe Bình Long
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 17:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• Bến Cát
1h10m
15:40
• Bến xe Bình Long
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 13:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Thanh Le Park
1h40m
18:40
• Bến xe Bình Long
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h30m
17:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h30m
16:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 13:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• Bến Cát
0h30m
15:00
• Chơn Thành
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 13:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h10m
16:40
• Bến xe Bình Long
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• Binh Duong Aeon Mall
1h30m
11:00
• Chơn Thành
120,000VND
12 available seats
*Belongs to 09:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• Bến Cát
1h30m
19:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Binh Duong Aeon Mall
1h30m
12:00
• Chơn Thành
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 10:00 19-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip