loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Kien Giang > Bus ticket from Binh Tan to Kien Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Tan - Sai Gon to Kien Giang

: 17 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tuyết Nhung
Instant booking
Tuyết Nhung
Giường nằm 41 chỗ
04:00
• VP Bình Tân
6h30m
10:30
• Trạm Vĩnh Thuận
No prepayment required
Tuyết Nhung (Ba Ua)
Instant booking
Tuyết Nhung (Ba Ua)
Giường nằm 41 chỗ
04:00
• VP Bình Tân
6h
10:00
• VP Kiên Giang
No prepayment required
Tuyết Nhung
Instant booking
Tuyết Nhung
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• VP Bình Tân
6h30m
17:30
• Trạm Vĩnh Thuận
No prepayment required
Tuyết Nhung (Ba Ua)
Instant booking
Tuyết Nhung (Ba Ua)
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• VP Bình Tân
6h
17:00
• VP Kiên Giang
No prepayment required
Mạnh Quỳnh
Instant booking
Mạnh Quỳnh
Giường nằm 41 chỗ
11:30
• Bến Xe Miền Tây
6h20m
17:50
• Bến xe Rạch Sỏi
*Belongs to 11:00 15-02-2023 Sai Gon - Vinh Thuan trip
No prepayment required
Mạnh Quỳnh
Instant booking
Mạnh Quỳnh
Giường nằm 41 chỗ
11:30
• Bến Xe Miền Tây
7h40m
19:10
• VP Vĩnh Thuận
*Belongs to 11:00 15-02-2023 Sai Gon - Vinh Thuan trip
No prepayment required
Tuyết Nhung
Instant booking
Tuyết Nhung
Giường nằm 41 chỗ
20:00
• VP Bình Tân
6h30m
02:30
• Trạm Vĩnh Thuận
No prepayment required
Tuyết Nhung (Ba Ua)
Instant booking
Tuyết Nhung (Ba Ua)
Giường nằm 41 chỗ
20:00
• VP Bình Tân
6h
02:00
• VP Kiên Giang
No prepayment required
Diễm Phương
Instant booking
Diễm Phương
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bệnh viện Triều An
5h46m
01:46
• Bến xe Vĩnh Thuận
*Belongs to 16:00 15-02-2023 Phuoc Long - Vinh Thuan trip
No prepayment required
Diễm Phương
Instant booking
Diễm Phương
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bệnh viện Triều An
6h40m
02:40
• Bến xe Vĩnh Thuận
*Belongs to 16:00 15-02-2023 Bu Dop - Vinh Thuan trip
No prepayment required
Hoàng Minh
Instant booking
Hoàng Minh
Giường nằm 41 chỗ
21:00
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 18
8h30m
05:30
• Bến xe Hà Tiên
Hoàng Minh
Instant booking
Hoàng Minh
Giường nằm 41 chỗ
21:00
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 18
6h
03:00
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
*Belongs to 21:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Ha Tien trip
Hoàng Minh
Instant booking
Hoàng Minh
Giường nằm 41 chỗ
21:00
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 18
7h40m
04:40
• Bến xe Kiên Lương
*Belongs to 21:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Ha Tien trip
Hoàng Minh
Instant booking
Hoàng Minh
Giường nằm 41 chỗ
21:00
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 18
8h
05:00
• Bến Xe Ba Hòn
*Belongs to 21:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Ha Tien trip
Văn Tiến Nghĩa
Văn Tiến Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
• Ngã Tư An Lạc
4h50m
00:25
• BX Kiên Giang
Anh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Bến xe Miền Tây
6h
17:00
• Mạc Cửu, Kiên Lương
Tuyết Hon
Tuyết Hon
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Quầy vé 15 _ Bến xe Miền Tây
6h30m
21:30
• Vp Rạch Sỏi
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Giường nằm 44 chỗ
22:00
• Bến xe Miền Tây
8h
06:00
• Bến xe Hà Tiên