loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Bus ticket from Binh Thanh to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Thanh - Sai Gon to Khanh Hoa

: 77 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Giường nằm 32 chỗ
05:00
• VP Sài Gòn
9h40m
14:40
• Bến xe Ninh Hòa
*Belongs to 06:00 15-02-2023 Sai Gon - Ninh Hoa trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Giường nằm 32 chỗ
06:30
• VP Sài Gòn
9h10m
15:40
• Bến xe Ninh Hòa
*Belongs to 07:00 15-02-2023 Sai Gon - Ninh Hoa trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
10h45m
20:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
10h15m
19:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 09:30 15-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
9h45m
19:15
• Bưu điện Cam Ranh
*Belongs to 09:30 15-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
10h45m
22:45
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
9h45m
21:45
• Bưu điện Cam Ranh
*Belongs to 12:00 15-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
10h15m
22:15
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 12:00 15-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
10h
22:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 12:30 15-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
14:30
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
9h
23:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 14:30 15-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Bình Minh Tải
Instant booking
Bình Minh Tải
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:00
• Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
9h
01:00
• Nha Trang
*Belongs to 16:00 15-02-2023 Ben xe Mien Dong - Tay Son trip
Bình Minh Tải
Instant booking
Bình Minh Tải
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:00
• Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
10h
02:00
• Bến xe Ninh Hòa
*Belongs to 16:00 15-02-2023 Ben xe Mien Dong - Tay Son trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
16:30
• VP Sài Gòn
10h20m
02:50
• Bến xe liên tỉnh Vạn Ninh
*Belongs to 17:30 15-02-2023 Sai Gon - Van Gia trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
11h5m
05:05
• BX Vạn Giã
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
9h35m
03:35
• Cây xăng số 11 (Khánh Hòa)
*Belongs to 18:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
8h35m
02:35
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
8h5m
02:05
• Bưu điện Cam Ranh
*Belongs to 18:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
11h40m
05:40
• VP Đại Lãnh
*Belongs to 18:30 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h5m
03:05
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
*Belongs to 18:30 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h55m
03:55
• Bến xe phía Nam Nha Trang mới
*Belongs to 18:30 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
11h10m
05:10
• BX Vạn Giã
*Belongs to 18:30 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h25m
03:25
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 18:30 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h25m
03:55
• Bưu điện Cam Lâm
*Belongs to 19:00 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h5m
03:35
• Cam Ranh ,VP Cam Ranh
*Belongs to 19:00 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
11h10m
05:40
• BX Vạn Giã
*Belongs to 19:00 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
11h40m
06:10
• VP Đại Lãnh
*Belongs to 19:00 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
18:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h55m
04:25
• Bến xe phía Nam Nha Trang mới
*Belongs to 19:00 15-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• Văn phòng Bình Thạnh
11h5m
06:05
• BX Vạn Giã
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• Văn phòng Bình Thạnh
8h5m
03:05
• Bưu điện Cam Ranh
*Belongs to 19:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• Văn phòng Bình Thạnh
9h35m
04:35
• Cây xăng số 11 (Khánh Hòa)
*Belongs to 19:00 15-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required