loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Bus ticket from Binh Thanh to Nha Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Thanh - Sai Gon to Nha Trang - Khanh Hoa

: 16 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
10h45m
20:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
10h45m
22:45
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
10h
22:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 12:30 07-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
14:30
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
9h
23:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 14:30 07-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
18:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
9h55m
04:25
• Bến xe phía Nam Nha Trang mới
*Belongs to 19:00 07-02-2023 Bén xe Mièn Tay - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
10h10m
05:10
• Bến xe phía Nam Nha Trang mới
*Belongs to 20:00 07-02-2023 Ben xe An Suong - Nha Trang trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 32 giường
20:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
10h40m
06:40
• Bến xe phía Nam Nha Trang mới
No prepayment required
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 32 giường (WC)
20:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
10h30m
06:30
• Bến xe phía Nam Nha Trang mới
*Belongs to 20:00 07-02-2023 Sai Gon - Van Ninh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
21:30
• Văn phòng Bình Thạnh
10h45m
08:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
No prepayment required
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
21:30
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
10h40m
08:10
• Bến xe phía Nam Nha Trang mới
No prepayment required
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:15
• VP Sài Gòn
8h30m
06:45
• VP Nha Trang
No prepayment required
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine phòng đôi 22 chỗ
22:30
• VP Sài Gòn
8h30m
07:00
• VP Nha Trang
No prepayment required
Tân Tiến
Tân Tiến
Limousine 34 phòng
14:00
• Văn phòng Bình Thạnh
9h
23:00
• Ngã 3 Thành
Cúc Tùng
Cúc Tùng
Giường nằm 32 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
9h5m
05:35
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Kumho Samco
Kumho Samco
Limousine giường phòng 33 chỗ
21:15
• Văn phòng Hàng Xanh
8h40m
05:55
• Văn phòng Nha Trang
Kumho Samco
Kumho Samco
Limousine giường phòng 33 chỗ
21:15
• Văn phòng Hàng Xanh
8h25m
05:40
• Bến xe Phía Nam Nha Trang