loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Thuan to Phu Yen > Bus ticket from Binh Thuan to Tuy Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Thuan to Tuy Hoa - Phu Yen

: 37 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Binh Thuan
6h10m
00:40
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 14:00 09-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
21:45
• Phan Thiet (along National Route 1A)
6h25m
04:10
• Nam Tuy Hoa Bus Station
*Belongs to 17:00 09-06-2023 Binh Duong - Ben xe Nam Tuy Hoa trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:31
• Binh Thuan
6h
02:31
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 16:31 09-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
21:00
• Binh Thuan
6h30m
03:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 17:00 09-06-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (Vip24) trip
Thuận Thảo
Thuận Thảo
Giường nằm 40 chỗ
• Binh Thuan
6h
07:00
• Tuy Hoa Booking Office
Đình Nhân
Đình Nhân
Cabin 22 Phòng
14:00
• Ben Loi Roundabout
6h
20:00
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 09:30 09-06-2023 Sai Gon - Da Nang (22P VIP) trip
No prepayment required
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
20:30
• Ben Loi
6h30m
03:00
• Phu Yen Province
*Belongs to 17:00 09-06-2023 An Suong - Quang Ngai trip
No prepayment required
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
21:15
• Phan Thiết
6h
03:15
• Phu Lam
*Belongs to 16:00 09-06-2023 Ben xe Mien Tay - Ben xe Son Hoa trip
No prepayment required
Quỳnh Nhật
Quỳnh Nhật
Limousine 34 phòng
18:30
• Ben Loi Roundabout
6h55m
01:25
• Phu Yen (along 1A National Route)
Thuận Tâm
Thuận Tâm
Giường nằm 46 chỗ
17:00
• Binh Thuan
5h30m
22:30
• Phú Yên
*Belongs to 12:00 09-06-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
No prepayment required
An Phú Buslines
An Phú Buslines
Giường nằm 41 chỗ
22:30
• Phan Thiet
5h45m
04:15
• Phu Lam Croadroad
*Belongs to 18:00 09-06-2023 BX Nga 4 Ga - BX Quy Nhon trip
Bình Minh Tải
Bình Minh Tải
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:30
• Binh Thuan
5h30m
02:00
• Tuy Hoa City
*Belongs to 16:00 09-06-2023 Ben xe An Suong - Tay Son trip
Ngàn Hà (Bình Định)
Ngàn Hà (Bình Định)
Limousine 22 phòng đơn
• Ben Loi Roundabout
4h30m
04:15
• Phu Yen (along 1A National Route)
Tiến Hùng
Instant booking
Tiến Hùng
Giường nằm 4X chỗ
22:30
• Binh Thuan
6h
04:30
• Tuy Hoa Office
*Belongs to 18:00 09-06-2023 Sai Gon - Nha Trang - Tuy Hoa trip
No prepayment required
Phi Long (Hùng Thảo)
Phi Long (Hùng Thảo)
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Ben Loi Roundabout
6h55m
19:25
• Phu Yen (Along 1A National Route)
Anh Khoa - Hà Nội
Anh Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
00:00
• Binh Thuan
7h
07:00
• Phu Yen (along 1A National Route)
Phi Long (Cánh Cam)
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Ben Loi Roundabout
6h55m
19:25
• Phu Yen (Along 1A National Route)