loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Phuoc to Binh Duong > Bus ticket from Bu Gia Map to Binh Duong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediate
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Bù Gia Mập (41)
 • Phước Long (3)
Drop-off point
 • Bến Cát (85)
 • Phú Giáo (85)
 • Thuận An (85)
 • Thủ Dầu Một (85)
 • Bắc Tân Uyên (34)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Bu Gia Map - Binh Phuoc to Binh Duong

: 17 trips
Sort by:
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
02:00
• Vp. Đắk Ơ
3h15m
05:15
• Bình Dương
200,000VND
10 seats left
*Belongs to 02:00 01-12-2022 Dak O - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
15:00
• Vp. Đắk Ơ
3h15m
18:15
• Bình Dương
200,000VND
11 seats left
*Belongs to 15:00 01-12-2022 Dak O - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
11:00
• Vp. Đắk Ơ
3h15m
14:15
• Bình Dương
200,000VND
11 seats left
*Belongs to 11:00 01-12-2022 Dak O - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
03:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
06:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 04:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
02:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
05:45
• Bình Dương
300,000VND
*Belongs to 03:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
04:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
07:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 05:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
11:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
14:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 12:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
05:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
08:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 06:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
13:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
16:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 14:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
06:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
09:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 07:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip

Rate your ticket searching experiences

Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
15:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 13:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
08:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
11:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 09:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
18:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 16:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
09:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
12:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 10:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
17:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
20:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 18:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
19:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 17:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
07:30
• Vp. Đa Kia
3h15m
10:45
• Bình Dương
340,000VND
*Belongs to 08:00 01-12-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip