loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Cẩm Phả (13)
  • Văn phòng Cẩm Phả (13)
Drop-off Point
 • Hải An (13)
  • Cảng Đình Vũ (13)
Seat types
Rating
& up (2)
& up (15)
& up (15)

Bus tickets from Cam Pha - Quang Ninh to Hai An - Hai Phong

: 28 trips
Sort by:
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
08:00
• Cam Pha Office
1h50m
09:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
10:00
• Cam Pha Office
1h50m
11:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 10:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
07:00
• Cam Pha Office
1h50m
08:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
09:00
• Cam Pha Office
1h50m
10:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 09:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
15:00
• Cam Pha Office
1h50m
16:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
12:00
• Cam Pha Office
1h50m
13:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 12:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
16:00
• Cam Pha Office
1h50m
17:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 16:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
11:00
• Cam Pha Office
1h50m
12:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
13:00
• Cam Pha Office
1h50m
14:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 13:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
06:00
• Cam Pha Office
1h50m
07:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 06:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
17:00
• Cam Pha Office
1h50m
18:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 17:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
14:00
• Cam Pha Office
1h50m
15:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Quang Mười
2.0
• 1 ratings
Ford Transit 16 chỗ
05:00
• Cam Pha Office
1h50m
06:50
• Dinh Vu Port
80,000 VND
*Belongs to 05:00 29-03-2020 Quang Ninh - Ninh Binh trip
Notice
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
• Cam Pha - Coc 6 Post Office
1h45m
14:00
• Cat Bi International Airport
250,000 VND
Notice
Minh Hiếu Limousine
3.5
• 2 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
• Cua Ong Bus Station
2h5m
19:30
• Cat Bi International Airport
250,000 VND